• โรงงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด
  • โรงงานอยุธยา
  • โรงงานพระประแดง
  • โรงงานปทุมธานี
  • โรงงานกำแพงเพชร
  • โรงงานหนองแค
 
พร้อมให้การต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ โรงงานพระประแดง โรงงานปทุมธานี โรงงานกำแพงเพชร โรงงานหนองแค และโรงงานอยุธยา ซึ่งโรงงานทุกที่ ได้รับการออกแบบ เพื่อเป็นศูนย์ต้อนรับผู้สนใจทุกๆท่าน ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการภาพรวมของโรงงาน และศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
นับจากก้าวแรกที่ท่านเข้ามาในโรงงานฯ ท่านจะพบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่จะพาท่านไปรู้จักกับ กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ในประเทศไทยให้มากขึ้น พร้อมรับชมวีดีทัศน์แนะนำโรงงานฯ ประวัติความเป็นมา และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆชุมชนและท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเสมอมา
จากนั้นทีมงานของเรา ก็จะพาทุกๆท่านเรียนรู้ไปกับ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงาน ซึ่งเราจะมีวิทยากรเป็นผู้ตอบคำถาม และอำนวยความสะดวก ในเรื่องข้อมูลให้กับทุกๆท่าน ตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชม
 
แต่งกายด้วยชุดสุภาพรัดกุม สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือ รัดส้น (งดสวมรองเท้าแตะ) เพื่อปลอดภัยในการเดินเยี่ยมชม
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของวิทยากรเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการเยี่ยมชมโรงงาน
ไม่ควรแยกออกจากกลุ่ม หรือ ออกนอกเส้นทาง ระหว่างการเดิน เยี่ยมชมโรงงาน
ห้ามหยอกล้อกันระหว่างระหว่างเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อป้องกันอุบัติ เหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
งดการบันทึกภาพและเสียงในส่วนพื้นที่การผลิต
ห้ามปฏิบัติกิจกรรมอื่นใด โดยมิได้แจ้ง และได้รับการอนุญาตจาก วิทยากร
กรณีที่มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของวิท ยากรอย่างเคร่งครัด เพื่อการเดินทางไปยังจุดรวมพลอย่างปลอดภัย
จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
ในแต่ละครั้ง 30 – 100 คน
กำหนดการเยี่ยมชมโรงงาน
จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ
ครั้งละประมาณ 2.5 - 3.0 ชั่วโมง
คือ รอบเช้า (9.00-12.00)
รอบบ่าย (13.30-16.30)
   
   
 

คลิกแบบฟอร์มสมัครที่รูปโรงงานด้านล่าง