บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
 
 
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมทุนกับ เครือเบทาโกร ก่อตั้ง บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ มุ่งเน้นไปที่การผลิตอาหารแช่แข็งประเภทไก่เป็นหลักเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ
 

 
โรงงาน :  
ที่ตั้ง : 169 หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก กม. 19 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
โทรศัพท์ : 0-3663-8520-3
โทรสาร : 0-3663-8376