บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
จากการเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจอาหารในประเทศไทยมาอย่างช้านาน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเห็นคนไทย "กินดี มีสุข" พร้อมมีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์ แข็งแรง อันเป็นเป้าหมายเชิงสังคมอันดับแรกของบริษัทฯ

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ดังกล่าวนี้เอง ทำให้บริษัทฯ ริเริ่มกิจกรรมด้านอาหารและโภชนาการ พร้อมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน อาทิ การผลิตหนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกอบอาหารในทุกด้าน ตั้งแต่ปี 2516 การก่อตั้ง "อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้งคลับ" ครัวความสุขของคนรักอาหาร เมื่อปี 2546 เพื่อสอนวิชาการทำอาหารฟรี ให้กับผู้สนใจทั่วไป รวมถึง กิจกรรม ให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการอื่นๆอีกมากมาย


หนังสือตำรับอาหาร “แม่บ้านที่รัก”
บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือ ตำรับอาหารและการเรือน “แม่บ้านที่รัก” เพื่อเผยแพร่ความรู้และสาระประโยชน์ทางด้านอาหาร ซึ่งสามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย มานานกว่า 30 ปี จวบจนปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 17,000 คนทั่วประเทศ
   
 
“อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ”: ครัวความสุขของคนรักอาหาร
บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ” ครัวความสุขของคนรักอาหาร เพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านการประกอบอาหารและโภชนาการ แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่มอบให้กับผู้มีใจรักและชื่นชอบการประกอบอาหาร
กิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการอื่นๆ
เช่น การจัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง “อูมามิ” รสชาติพื้นฐานลำดับที่ 5 และคุณประโยชน์ทาง ด้านโภชนาการต่างๆ / การจัดสัมมนาเรื่อง “มารู้จักใช้โซเดียมเพื่อสุขภาพ” เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการสำหรับจัดทำโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ
"อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทยให้ความร่วมมือในการสนับสนุนด้านอาหารและโภชนาการ" (ATN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภาวะทุพโภชนาการในท้องถิ่นที่จำเป็น

สัมนาเชิงปฏิบัติการ “Umami Lovers @ Hua Hin” สำหรับสื่อมวลชนสายอาหาร
 
สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อูมามิ ...ที่มาของความอร่อย”
 
เรามุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีของคนไทย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ด้านอาหาร และโภชนาการของบริษัทฯ