บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 


As a truly food leading company in Thailand, we commit to the next 50 years to contribute for better quality of life and the smiles of Thais. We promise to grow our business together with flourishing Thai society under concept “Ajinomoto always grows with Thais”
We will contribute to high quality of lives & health of Thai people through our business and knowledge.
We will contribute to promote education in Thailand through Ajinomoto Foundation’s activities.
 
We will contribute to sustainable environment through our technologies and activities.
 
We will contribute to sound and vibrant society through activities by each working place.
 
We established the human resource development framework to promote our employees to develop their utmost capacity including social contribution mindset.
As the year 2010, Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd., is the 50th year of operation in Thailand, the company wishes to highlight its commitment to growing its business alongside the Thai society follow with the concept “Ajinomoto always grows with Thais“.

In order to celebrate the 50th anniversary of establishment and in response to the commitment, the company has initiated a socially contribution project entitled: “50 years, 50 schools“ which will greatly benefit underprivileged children in Thailand. The company has set the budget of 25 million baht for this project to help construct / recondition cafeterias at 50 disadvantaged primary schools in Thailand. In addition, the company will also provide the necessary kitchen appliances. This project is in collaboration with the Office of the Basic Education Commission, the Ministry of Education, with the goal setting to completing the initiative within 5 years starting in the year 2010.