บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
   
 
 
 
 
AJI-NO-MOTO® is Umami Seasoning, providing Umami taste (well-blended deliciousness) in variety menus.
AJI-NO-MOTO® is a Genuine Monosodium Glutamate, which has purity not less than 99.0% and is produced from natural raw material as tapioca starch and sugar cane.
 
  Add AJI-NO-MOTO® as a top seasoning in your favorite dishes Usage recommendation for 5 people  
 
 Soup, Stir-fried and Deep-fied menu 2/3 tea spoon (2 grams)
 Spicy salad menu 2/3 – 1 tea spoon (2-3 grams)