บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
Keyword "" Found 52 Item
 
32 Items
11. Ajinomoto Foundation joins forces with OBEC to help cold Sufferers in North
             Mr.Suchart Narksavaek (right), together with Mr.Itoomi Watababe (middle), Directors of Ajinomoto Foundation, delivered total 3,000 blankets and 4,000 coats, at the amount of 1,800,000 Baht to Dr. Boonrak Yordpetch (left), Secretary-General of the Office of the Basic Education Commission (OBEC), Ministry of Education, to help relieve remote people suffering from cold weather in North through “Heart to Heart to Cold Sufferers” project which the Foundation has been supporting for the 10th consecutive year.          The ceremony was recently held at OBEC Meeting Room No.1, OBEC 4 Building. ...
12. First Umami seminar of 50 Executive Chefs nationwide
  Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. led by Mr. Masato Kohtani; Director and Thai Chef Association led by Chef Jamnong Nirangsan; Chairman jointly hosted the exclusive seminar for 50 Executive Chefs from renown hotels nationwide. We can say that it is the first time of gathering as many Executive chefs in the seminar like this. The seminar has been organized in order to educate Umami and Glutamate knowledge under the concept of “Umami!  Flavoring Experience The Professional” on 29 - 30 November 2010 at Pullman Bangkok King Power Hotel.We were honored by Mr. Eugene Imm; a representative of Umami Information Center (UIC), Japan to be our special guest speaker. Moreover, all chefs had a chance to visit Nhong Kae factory to see production process of “Ros Dee” product before ending this seminar. Not only the seminar and activities that impressed chefs, but also the new knowledge and friendship they have got.             All chefs backed home and will apply the Umami knowledge to create Thai Umami recipe with their own style to be gathered for production of the first Umami cookbook in Thailand for further perusal in Food and Nutrition related fields. ...
13. Ajinomoto Foundation organizes the Nutrition Education and Training Activity
               Ajinomoto Foundation led by Mr.Itoomi Watanabe, Ajinomoto Foundation Director and Ms.Yanakorn Chantahan, Director of General Administration Bureau, Office of the Basic Education Commission, presided over the Nutrition Education and Training Activity under the “Ajinomoto for Thais: Better Nutrition, Stronger Nation”, Project, joined by 50 teachers in charge of school lunch program from needy schools nationwide. This ceremony was honored by Assist. Prof. Dr. Aikkarach Kettawan, Deputy Director, Institute of Nutrition Mahidol University, and Assoc. Prof. Apasara Gaveevangso, a teacher from Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, together presiding over the ceremony. Ajinomoto Foundation aims for school personnel to continually improve nutrition in students, including developing as a model school of nutrition for other neighbor schools afterward. The activity was recently held at Eastin Hotel, Bangkok. ...
14. Birdy supports the Charity Marathon Project “One Step for 11 Hospitals"
            Mr. Artiwara Kongmalai or Toon BodySlam, a renowned rock star singer, received support from Birdy canned coffee worth 500,000 Baht for the charity running marathon project "One Step for 11 Hospitals" which Birdy has been supporting this charity project initiated by Toon BodySlam, Brand ambassador of Birdy Robusta, since the first project “One step for Bang Sapan Hospital” in December last year. ...
15. Ajinomoto Foundation delivers the 67th canteen in Samut Songkhram
            Mr. Itoomi  Watanabe, (3rd from left) Director of Ajinomoto Foundation, presided over the delivery ceremony of the 67th canteen under the project "Ajinomoto for Thais : Better Nutrition, Stronger Nation" to Mr. Surin Srisanit, (3rd from right) Deputy Director, Samut Songkram Primary Education Service Office, as the receiver, at the Baan Ladyaisamukkee  School, Samut Songkram Province. Meanwhile, Ajinomoto Foundation held the "2017 Lunch Volunteer… for Needy Students" Activity by having voluntary Ajinomoto members to prepare lunch and nutritional knowledge for students and local people....
16. Let’s try new “Birdy Thai Tea”!
            Birdy® recommends new product “Birdy Thai Tea” that provides authentic tea aroma which is selectively derived from high-quality tea leaf, mixed with quality fresh milk to become a full-flavored Thai tea. You can enjoy drinking Birdy Thai Tea anywhere since it’s now available at convenience store, only 13 Baht....
17. "OBEC" hands AJINOMOTO to select the needy 10 schools nationwide
  Dr. Chinnapat  Bhumirat, Secretary-General of the Office of the Basic Education Commission (OBEC) received the donation fund at amount of 5,000,000 Baht (Five Million Baht) from Ajinomoto Foundation led by Mr. Sonthi Ampaichitt, Vice Chairman,  together with Dr.Arun Predeedilok, Director and Mr.Masato Kohtani, Director and Secretary. The donation budget will be allocated for canteen constructions of the first 10 schools in rural areas nationwide to pursue the project entitled “50 Years 50 Schools” which is the project in celebrating 50th Anniversary of Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd.  The project will be running for 5 years under the total budget of 25 Million Baht.The ceremony was held recently at the OBEC’s Conference Room with 10 directors of the selected schools participating in the ceremony. ...
18. New! Rosdee Pork Stock Cube
            Rosdee® introduces new product “Rosdee Stock Cube” which is made from real pork bone soup, and Thai spices such as garlic, pepper including good smell from coriander root that makes soup menu become delicious and look appetizing. The product has 4 sizes; 20/40/80/120 g. and is now available at convenient stores and super markets nationwide....
19. CSR news "50Y 50School" (test guide line)
   (test guide line) เนื่องด้วยในปี 2553 นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 50 ปี และบริษัทฯ ได้มีปณิธานอันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตเคียงคู่สังคมไทย ภายใต้แนวคิด "Ajinomoto always grows with Thais" เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี พร้อมตอบสนองแนวคิดดังกล่าว  บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย  ภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” โดยใช้งบประมาณกว่า 25 ล้าน เพื่อดำเนินการก่อสร้าง / ปรับปรุงโรงอาหารให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลน จำนวน 50 โรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัวที่จำเป็น โดยร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี...
20. Ajinomoto Foundation grants 20 MB to Ministry of Education under The "Ajinomoto for Thais: Better Nutrition, Stronger Nation" Project
                  Ajinomoto Foundation led by Mr.Phichien Koosmith, Vice Chairman of Ajinomoto Foundation, Mr.Itoomi Watanabe, Mr.Suchart Narksavaek, Director of Ajinomoto Foundation presided over the presentation ceremony granting 20 Million Baht to Mr. Karoon Sakulpradit, Secretary-General, Office of the Basic Education Commission in order to support canteen construction of the 20 needy schools selected in the 3rd year of "Ajinomoto for Thais: Better Nutrition, Stronger Nation" project. This year, the foundation supports total 20 schools under the ‘Intensive Care Unit Schools Project’ (ICU School) project which government sector and Ministry of Education are helping those schools that need urgent support; for example, lack of teachers, canteen or having nutritional problem etc. The foundation provides canteen construction and nutritional training for related personnel as well.             The ceremony was held at the OBEC 1 conference room, Ministry of Education. ...
20 Items
11. Birdy® Barista
  Birdy® Barista, new premium ready-to-drink canned coffee in shot style packaging. We offer you fine quality, inense taste&aromatic coffee from well selected Arabica bean. Let wake you up in every morning by these intense coffee shot. "Espresso Shot", this flavor is the most intense ready-to-drink canned coffee, for those who really loves sensation of coffee. The new Birdy® Barista is available at 7-11. ...
12. ACTIVA® TG
    PRODUCT INFORMATION Transglutaminase(TG), which is widely distributed in nature, is an enzyme with the revolutionary ability to improve the physical properties of various foods containing proteins. TG, an original product of Ajinomoto®, is an enzyme that can bind the protein molecules together. Using TG, the key material, together with other food materials, we have been developing different kinds of preparations which can be used in a various food applications. Types of TG preparations are as follows. "ACTIVA®"TG-B water solution type and “ACTIVA®” TG-B powder sprinkle type readily bind not only meat and fish but also fish roe or shellfish. Strong binding is maintained even during slicing, freezing, or cooking. "ACTIVA®"TG-K Improves the natural elasticity of fish paste (surimi) products. "ACTIVA®"TG-AK Improve...
13. YumYum Changnoi®
    "YumYum Changnoi®" has developed the product to satisfy the consumers’ especially children need by improving quality of noodle to be more elasticity and softer with keeping scrumptious soup that make from 100% pork. "YumYum Changnoi® Super", minced pork with Japanese sauce flavor is the noodle with soup which developed its taste and portion especially for kids. The noodle taste is well-round with pork spare rib soup, full aroma of Japanese soy sauce which provide the children’s favorite authentic taste and good aroma. "YumYum Changnoi® Super" is available in 45 grams pouch (4 baht) at the general stores near you.     YumYum Chang Noi Super Lemon sour flavor and fragrant smell of lemon.   Yum Yum Chang Noi BBQ flavor and fragrant smell of Ba Be Q style. ...
14. "AJI-NO-MOTO Plus"
    "AJI-NO-MOTO Plus" is produced by a mixing process of 98 % MSG with 2% ribonucleotides (1 % Inosinate and 1 % Guanylate). "AJI-NO-MOTO Plus"provides a synergy between MSG and ribonucleotides enhancing flavor and taste of food. Ajinomoto Plus can be used as ingredient for every kind of food and suitable for restaurant and food service industry. It can be kept for more than 2 years with good quality in a sealed package from the date of manufacturing. "AJI-NO-MOTO Plus"produced by Ajinomoto Thailand is complied with Halal requirement certified by Islamic Committee Office of Thailand.                      78 g ( 12 baht)             225 g ( 31 baht)           450 g ( 60 baht)   ...
15. Rosdee
    "RosDee®" is pioneer of flavor seasoning powder which being your helper to make variety menus for Thai cooking with the most delicious easily: well-blended taste and nice aroma Because RosDee® has right combination of well-selected raw material ingredients. And "RosDee®" And has been a part of happiness of Thai family for more than 30 years Brand Site http://www.rosdee.co.th/ For soup : Add RosDee® 2 tablespoons (18g.) per 1 liter of water For stir fry : Add RosDee® 1 tablespoon (9g.) for stir-fried vegetable or meat   For deep fry or grill : Add RosDee® 2 tablespoons (18g.) for 500gram of meat   ...
16. "RosDeemenu"
                 RosDee menu® is specific menu seasoning that using for make your favorite menu with easy cooking and deliciously because it combines with complete ingredient and seasoning in one sachet. Just only use RosDee Menu follows our instruction, you will enjoy your delicious dish with complete aroma and taste every day.                      There are various menus available for your selection including Chinese Five Spices, Tom Yum, Hot Basil Stir Fried, Stir Fried Oyster Sauce, Soup, Spicy & Sour Soup, Green Curry, Laab-Namtok, Marinate & Grill Sauce, Roasted Red Pork Sauce, Thai Spicy Salad Sauce, Kaeng Leang, Kua Kling Sauce, Tom Yum ‘Creammy’ , Tom Kha.                                              ...
17. Takumi-Aji®
  “Takumi-Aji®” A new packaging of Takumi-Aji® was changed with more eye-catching design. The tastes of all 3 flavors were developed with more deliciousness and well-blending. “Takumi-Aji®” is produced from good quality of Japanese soy sauce with natural fermented process providing appetizing aroma and well-blended taste in Japanese style. There are a small size suitably used to add flavor on your dish, and a bigger size used during your cooking preparation. “Takumi-Aji®” comes with 3 product types listed as follows: Shoyu I Pun Purple bottle. Sauce Pad Green bottle. Teriyaki Red-brown bottle. “Takumi-Aji® Sauce” helps you make a delicious Japanese menu in your own style. Takumi-Aji® Shoyu I Pun Takumi-Aji® Sauce Pad Takumi-Aji® Teriyaki ...
18. Lite Sugar®
      "Lite SugarTM" is low calorie sugar which gives half calorie of normal sugar and natural sweet. Lite SugarTM contains sugar 99.5%, Aspartame 0.5% Aspartame is non-saccharine sweetener used as a sugar substitute in many foods industry such as soda beverage, candy, gum, and snacks. It gives 200 times sweetness more than sugar.   Lite SugarTM can be used for every dish including meat dish, and hot or cold drink "Lite SugarTM" is not recommended for menus which take time for cooling such as roasting, steaming, and simmering. Main target Health and shape conscious because aspartame will be melted away and lose its sweetness without any harms.         It is the comparison between Lite SugarTM and real sugar in a cup of coffee by putting half amount of Lite SugarTM less than real sugar.   ...
19. Ajinomoto Krob Dee
  Ajinomoto Krob Dee, the crispy flour for every fried menu, both meat and vegetable. Remain your secret recipe with plain ingredient without garlic or pepper. Suiable for restaurant to provide more crispy food but still remian their signature tasty. Ajinomoto Krob Dee available in 2 size;  150 g.      500 g.     ...
20. Ajinomoto Miraku
  "Ajinomoto Miraku" is an ice cream mix powder which is developed to help consumers can make ice-cream easily at home without using ice cream making machine. Besides, ingredient required is only milk 200ml while cooking steps are just mixing milk with the powder then put in the freezer. Besides, consumer can enjoy making ice cream with milk which they can choose milk by themselves and have more fun by adding any chunk they like such as chocolate flake, almond etc. to create their own style ice cream. There are 3 flavors available for your selection including Milk, Chocolate and Strawberry. One box can make 3 scoops of ice-cream. Now “Ajinomoto Miraku” are available at Tesco Lotus, Big C, Tops market, The Mall, Villa Market and Foodland.     3 steps of making ice cream “Ajinomoto Miraku” 1. Dissolve the ice cream powder (whole sachet) with cold plain milk 200ml. (can be either pasteurized or UHT) 2. Use hand whisk to stir till all  are well-mixed (3-5 mins.) 3. Put in the freezer of two-door refrigerator for 4-5 hours, ready to serve.          Many ways to enjoy making ice cream You can use fork, bottle or hand mixer to stir powder instead of hand whisk with “Ajinomoto Miraku”    ...
1 2 3 4