Keyword "" Found 63 Item
 
36 Items
11. “อายิโนะโมะโต๊ะ” รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2558
  โอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2558 แก่ สุรเดช เธียไพรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด โดยเกียรติบัตรนี้มอบให้เพื่อแสดงว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะจำกัด” มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในที่ดีผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 239 แห่ง พิธีมอบจัดขึ้น ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้ ...
12. First Umami seminar of 50 Executive Chefs nationwide
  Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. led by Mr. Masato Kohtani; Director and Thai Chef Association led by Chef Jamnong Nirangsan; Chairman jointly hosted the exclusive seminar for 50 Executive Chefs from renown hotels nationwide. We can say that it is the first time of gathering as many Executive chefs in the seminar like this. The seminar has been organized in order to educate Umami and Glutamate knowledge under the concept of “Umami!  Flavoring Experience The Professional” on 29 - 30 November 2010 at Pullman Bangkok King Power Hotel.We were honored by Mr. Eugene Imm; a representative of Umami Information Center (UIC), Japan to be our special guest speaker. Moreover, all chefs had a chance to visit Nhong Kae factory to see production process of “Ros Dee” product before ending this seminar. Not only the seminar and activities that impressed chefs, but also the new knowledge and friendship they have got.             All chefs backed home and will apply the Umami knowledge to create Thai Umami recipe with their own style to be gathered for production of the first Umami cookbook in Thailand for further perusal in Food and Nutrition related fields. ...
13. “Ajinomoto Award” to Honor Outstanding Researcher of Thailand
  Mr. Suradech Thiaphairat (2nd from left), Director and Deputy Secretary-General of Ajinomoto Foundation presented “Ajinomoto Award” and research scholarship worth 100,000 baht to Assoc. Dr. Sirichai Adisakwattana, professor from the Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University for his outstanding in development of the nutrition and quality of life for Thai people.             The ceremony was recently held at the 9th Thailand Congress of Nutrition (TCN2015) presented by the Nutrition Association of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Royal Paragon Hall, Siam Paragon. ...
14. Ajinomoto Foundation supports volunteer-camp students
            Mr.Etsuhiro Takato, Vice Chairman of Ajinomoto Foundation, together with other top management, donated money and products worth 3,100,000 Baht to the volunteer-camp students from 10 universities nationwide as budget support to construct buildings with their own camped skills to match with the fundamental needs of the 11 selected schools in rural area under the “Building Camp for Smile project”. This project has been done for four consecutive years. The presentation ceremony was recently held at Ajinomoto Head Office, Sri-Ayutthaya Road, Bangkok. ...
15. Ajinomoto upholds government policy in Thailand Industry Expo 2015
  Mr.Etsuhiro Takato (center), President of Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd. together with top executives joined photograph at the company’s booth in Thailand Industry Expo 2015, at the Challenger Hall, Impact Arena Muang Thong Thani. In this event, the company had provided products with special price and huge promotion to help Thai people lessen burden from high cost of living....
16. "OBEC" hands AJINOMOTO to select the needy 10 schools nationwide
  Dr. Chinnapat  Bhumirat, Secretary-General of the Office of the Basic Education Commission (OBEC) received the donation fund at amount of 5,000,000 Baht (Five Million Baht) from Ajinomoto Foundation led by Mr. Sonthi Ampaichitt, Vice Chairman,  together with Dr.Arun Predeedilok, Director and Mr.Masato Kohtani, Director and Secretary. The donation budget will be allocated for canteen constructions of the first 10 schools in rural areas nationwide to pursue the project entitled “50 Years 50 Schools” which is the project in celebrating 50th Anniversary of Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd.  The project will be running for 5 years under the total budget of 25 Million Baht.The ceremony was held recently at the OBEC’s Conference Room with 10 directors of the selected schools participating in the ceremony. ...
17. “Ajinomoto” receives the Prime Minister’s Industry Award 2015
  H.E. Dr.Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister of Thailand, presented the Prime Minister’s Industry Award 2015 to Mr.Etsuhiro Takato, President of Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd., on the occasion of the Kamphaeng Phet factory was awarded as the outstanding factory for Environment Quality Conservation initiated by the Ministry of Industry.           The presentation ceremony was recently held at Royal Jubilee Balloom, Challenger Hall, Impact Muang Thong Thani. ...
18. CSR news "50Y 50School" (test guide line)
   (test guide line) เนื่องด้วยในปี 2553 นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 50 ปี และบริษัทฯ ได้มีปณิธานอันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตเคียงคู่สังคมไทย ภายใต้แนวคิด "Ajinomoto always grows with Thais" เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี พร้อมตอบสนองแนวคิดดังกล่าว  บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย  ภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” โดยใช้งบประมาณกว่า 25 ล้าน เพื่อดำเนินการก่อสร้าง / ปรับปรุงโรงอาหารให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลน จำนวน 50 โรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัวที่จำเป็น โดยร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี...
19. Ajinomoto honored for the best company by The Provincial Press Association of Thailand
               H.S.H. Princess Malinee Mongkol Yukol Amarttayakul, Chairman of the ceremony, bestowed an honorary shield to Mr. Suchart Narksavaek, Managing Director of Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd. for outstanding company on social contribution-mindedness, initiated by The Provincial Press Association of Thailand. The ceremony was held at The Ebina House Hotel, Bangkok recently. ...
20. Ajinomoto supports scholarship to children of the Provincial Press Association of Thailand
                Mr. Suchart Narksavaek (center), Managing Director of Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd. gave supported money as scholarship for children of local reporters worth 30,000 Baht to Mr. Anan Nilmanon, the President of The Provincial Press Association of Thailand. The company has been supported such scholarship for 7th consecutive year.  The ceremony was held at The Ebina House Hotel, Bangkok recently. ...
27 Items
11. Birdy® Pri-mo
  Birdy® Pri-mo a new definition of ready to drink coffee that will make  you relax in every moment with very smooth espresso coffee taste mix and match well with delicious New Zealand milk.  You can enjoy the good taste of coffee with low cholesterol and low fat in one bottle. Whatever mood you’re in or what is it that you need; whether it’s to awake, to refresh, to relax, Birdy® Pri-mo will always gives you “Pleasure” that enrich & uplift your feeling whenever, wherever you take it.  Let’s be Birdy® Pri-mo fanpage to update the our news and activities at www.facebook.com/birdyworld ...
12. Packaging Materials
    Shrink Label The label is created from strong, versatile, heated-shrink plastic film. When heated, it fits neatly to most shapes of containers Vivid 360 multi-color photo-gravure printing is possible. Flexible Packaging As regards flexible packaging materials, Fuji Ace supplies not only monolayer film but also laminated film for various applications, such as pouches for retorted foods or high-grade retorted foods and standing pouches. We also ready to supply the highest quality packages best fitting the product to be packed no matter how various it may be; powdered, viscous, granular or liquid.   ...
13. YumYum® Cup TemTem
  YumYum® Cup TemTem MooSub YumYum® Cup TemTem MooSub that delicious in rich soup of pork and fragrant smell of pork. You delicious with real pork and egg that increase deliciousness. YumYum® Cup TemTem TomYumKung YumYum® Cup TemTem TomYumKung with real TomYum style. To delicious in spicy flavor and increase real shrimp. YumYum® Cup TemTem TomYum Ta Lay Mor Fai YumYum® Cup TemTem TomYum Ta Lay Mor Fai for "people love sea food". It delicious in spicy and sour flavor and fragrant smell of sea food that be full of real crab in Yum Yum Cup TemTem style.   YumYum® Cup TemTem TomYum Kung Nam Khon ...
14. Frozen Foods, "AJINOMOTO®"
         Gyoza, Japanese Dumpling (pork&chicken) Gyoza, the original Japanese style dumpling stuffed with pork and chicken meat mashed with vegetables and seasonings to make the savory taste for this appetizer menu. Wrapping with soft dough sheet in Japanese style, the dumplings can be cooked in many ways you like such as Japanese style fried, deep fried, or boiled. Cooking preparation methods: Method 1 Put one table spoon of oil on a pan and uses high heat. Then put frozen dumplings in the pan and fry for 1 minute by using high heat. Pour a cup of water (60 ml) down in the hot pan and close the lid for 4 minutes with medium heat. After that, open the lid and leave it for 1 minute until the water in the pan is evaporated. Method 2 Deep fry the frozen dumplings in temperature of 170°C - 180°C for 3 minutes. Method 3 Boil the dumplings in boiling water for about 3 minutes 30 seconds.                 Japanese Cripsy Fired Chicken Once you bite it, you cannot forget its authentic Japanese food & cripsy coating. It might also be useful for side dish or appetizer Cooking Instruction Deep Fry Fry frozen product at 170oC - 180oC for about 4 min 30 sec. or Deep Fry - Fry frozen product at 170oC - 180oC for about 3 min 30 sec. Pan Fry ...
15. "AJI-NO-MOTO Plus"
    "AJI-NO-MOTO Plus" is produced by a mixing process of 98 % MSG with 2% ribonucleotides (1 % Inosinate and 1 % Guanylate). "AJI-NO-MOTO Plus"provides a synergy between MSG and ribonucleotides enhancing flavor and taste of food. Ajinomoto Plus can be used as ingredient for every kind of food and suitable for restaurant and food service industry. It can be kept for more than 2 years with good quality in a sealed package from the date of manufacturing. "AJI-NO-MOTO Plus"produced by Ajinomoto Thailand is complied with Halal requirement certified by Islamic Committee Office of Thailand.                  78 g ( 12 baht)             225 g ( 31 baht)           450 g ( 60 baht)   ...
16. Birdy® Barista
  Birdy® Barista, new premium ready-to-drink canned coffee in shot style packaging. We offer you fine quality, inense taste&aromatic coffee from well selected Arabica bean. Let wake you up in every morning by these intense coffee shot. Ready to serve you for 2 flavors "Latte Shot", this flavor is well blended of intense from coffee and smoothness from milk, for those who love well blended of coffee and milk. "Espresso Shot", this flavor is the most intense ready-to-drink canned coffee, for those who really loves sensation of coffee. The new Birdy® Barista is available at 7-11. ...
17. ACTIVA® TG
    PRODUCT INFORMATION Transglutaminase(TG), which is widely distributed in nature, is an enzyme with the revolutionary ability to improve the physical properties of various foods containing proteins.> TG, an original product of Ajinomoto®, is an enzyme that can bind the protein molecules together. Using TG, the key material, together with other food materials, we have been developing different kinds of preparations which can be used in a various food applications. Types of TG preparations are as follows. "ACTIVA®"TG-B water solution type and “ACTIVA®” TG-B powder sprinkle type readily bind not only meat and fish but also fish roe or shellfish. Strong binding is maintained even during slicing, freezing, or cooking. "ACTIVA®"TG-K Improves the natural elasticity of fish paste (surimi) products. "ACTIVA®"TG-AK Imp...
18. YumYum Changnoi®
    "YumYum Changnoi®" has developed the product to satisfy the consumers’ especially children need by improving quality of noodle to be more elasticity and softer with keeping scrumptious soup that make from 100% pork. "YumYum Changnoi® Super", minced pork with Japanese sauce flavor is the noodle with soup which developed its taste and portion especially for kids. The noodle taste is well-round with pork spare rib soup, full aroma of Japanese soy sauce which provide the children’s favorite authentic taste and good aroma. "YumYum Changnoi® Super" is available in 45 grams pouch (4 baht) at the general stores near you.     YumYum Chang Noi Super Lemon sour flavor and fragrant smell of lemon.   Yum Yum Chang Noi BBQ flavor and fragrant smell of Ba Be Q style. ...
19. Rosdee
    "RosDee®" is pioneer of flavor seasoning powder which being your helper to make variety menus for Thai cooking with the most delicious easily: well-blended taste and nice aroma Because RosDee® has right combination of well-selected raw material ingredients. And "RosDee®" And has been a part of happiness of Thai family for more than 30 years Brand Site http://www.rosdee.co.th/ For soup : Add RosDee® 2 tablespoons (18g.) per 1 liter of water For stir fry : Add RosDee® 1 tablespoon (9g.) for stir-fried vegetable or meat   For deep fry or grill : Add RosDee® 2 tablespoons (18g.) for 500gram of meat   ...
20. “Spark Shot”, Energy Powder Beverage
  New! “Spark Shot”, Energy Powder Beverage                   “Spark Shot” is an energy powder beverage contains source of recovery function, vitamin and amino acid which helps you recover from tiredness and get ready for work throughout the day. This new product comes in portable sachet, soluble in cold water and now is available for 5 baht/sachet at convenience store nationwide.     There are 2 sizes : 5 sachets / pouch and 25 sachets / pouch         ...
1 2 3 4