บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
ดูรายละเอียด  
“อายิโนะโมะโต๊ะ” สวมหัวใจ CSR ร่วมทำความสะอาดชุมชน”ศรีอยุธยา” ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 6 25.10.10  
ผู้บริหารและพนักงานอายิโนะโมะโต๊ะ รวมพลังทำความสะอาดชุมชน "ศรีอยุธยา" ครั้งยิ่งใหญ่ ต่อเนืองเป็นปีที่ 6 โดยขยายพื้นที่ในการทำความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิม