บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
ดูรายละเอียด  
อายิโนะโมะโต๊ะ ฉลองครบรอบ 50 ปี ร่วมสานต่อวันเกิดสุขใจ...ให้โลหิต ปีที่ 9 24.05.10  
อายิโนะโมะโต๊ะเติบโตเคียงคู่สังคมไทยมาตลอดระยะเวลา 50 ปี และล่าสุดกับการฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยการสานต่อ โครงการวันเกิดสุขใจให้โลหิต ปีที่ 9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมไทย