บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
  อายิซ่าส์ ลุยทำความดี กับกิจกรรม “อายิโนะโมะโต๊ะ…อาสา ท้าทำดี” ปี3 08.02.12

ผ่านไปอย่างสดๆ ร้อนๆ กับกิจกรรม อายิโนะโมะโต๊ะอาสา ท้าทำดี ปี 3  กับภารกิจพิเศษ พิชิตความดี...ที่กรุงเก่า เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ วัดบางระกำ และ วัดบันได จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้บริหารชาวไทยและญี่ปุ่น พนักงานอายิฯ และบริษัทในเครือ ชาวบ้านในชุมชนกว่า 800 คน มาช่วยกันทาสี ทำความสะอาดลานวัด และจัดภูมิทัศน์ ให้วัดดูสวยงาม

                ซึ่งกิจกรรมนั้นจัดขึ้นบริเวณวัดทั้งสอง พื้นที่ของวัดบันไดมีนายโยอิชิโร
โทกาชิ รองประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานในการทำพิธีเปิดกิจกรรม ส่วนพื้นที่ของวัดบางระกำมีนายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานในการทำพิธีเปิดกิจกรรม ก่อนที่เหล่าอาสาจะร่วมลงมือทำความดีในครั้งนี้
                หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจของพวกเราแล้ว ทุกคนก็หายเหนื่อยและภูมิใจมากที่ได้เห็นผลงานจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเราชาวอายิฯ ซึ่งได้ทำหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สุดท้ายนี้ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกๆแรงกายและแรงใจที่ทำให้กิจกรรมอายิอาสา ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แล้วพบกันใหม่กับ กิจกรรมอายิอาสา ในครั้งต่อไปนะครับ