บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 09.04.12
     "มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้กับ โรงเรียนวัดถ้ำดาวดึงส์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ผ่านชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ด้วยงบประมาณ 300,000 บาท ซึ่งได้ทำพิธีมอบเงินให้กับค่ายไปเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยมี คุณสุชาติ นาคเสวก รองเลขาธิการและรองเหรัญญิก เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคาร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555