บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
  กิจกรรม อูมามิ แคมป์ สำหรับนักศึกษาด้านอาหาร ครั้งที่ 4 20.02.14

               จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับอาจารย์และน้องๆนักเรียนนักศึกษา ทางด้านอาหารและโภชนาการ ภายใต้กิจกรรม “อูมามิ แคมป์” ตลอด 3 ครั้งที่ผ่านมา  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์เเห่งรสชาติอูมามิ ผ่านกิจกรรม  “อูมามิ แคมป์” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดกิจกรรมขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ระเบียงไพรแวลลีย์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงได้รับการตอบรับจากคณาจารย์และน้องๆนักศึกษาทางด้านอาหารและโภชนาอย่างล้นหลามเหมือนเช่นเคย รวมจำนวนอาจารย์และน้องๆนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 105 คน จาก 8 สถาบันชั้นนำทางด้านอาหารของประเทศ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

                    ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน น้องๆต่างได้สนุกกับกิจกรรมฐานต่างๆ ที่ทางบริษัทฯได้จัดขึ้นโดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งรสชาติ “อูมามิ” ลงไปในกิจกรรม รวม 5 ฐาน ซึ่งแต่ละฐานจะมีการให้ความรู้ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ฐานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรู้รสชาติโดยลิ้น ฐานที่ทำให้น้องๆรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่ทำให้เกิดรสชาติ อร่อยกลมกล่อม (อูมามิ) และฐานที่ให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผงชูรส เป็นต้น นอกจากนี้ น้องๆยังได้เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับนำรสชาติอูมามิที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ จาก เชฟวิลแมนต์ ลีออง ประธานและผู้ก่อตั้ง Thailand Culinary Academy ที่ประสบความสำเร็จจากการนำทีมชาติไทยไปแข่งขันยังต่างประเทศ ด้วยการนำศาสตร์แห่งรสชาติอูมามินี้ไปใช้จนประสบความสำเร็จ

                     กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งรสชาติอูมามิที่ถูกต้องรวมถึงการนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพแล้ว ทุกคนยังได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนใหม่ๆจากต่างสถาบันอีกด้วยโดย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ควบคู่ไปกับพัฒนาการวงการอาหารไทย เพื่อปราถนาให้คนไทย “กินดี มีสุข” เช่นเดียวกับสโลเเกนของบริษัทฯ