บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
  อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ ชวนน้องๆ กินผัก 18.07.17

อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้งคลับ ร่วมส่งเสริมให้เด็กๆกินผักเพื่อโภชนาการที่ดี ภายใต้แคมเปญ “รสดี...กินผัก” ล่าสุดเปิดครัวต้อนรับคู่แม่-ลูก กว่า 50 คน ร่วมทำเมนู “ขนมจีบซ่อนผัก” พร้อมเรียนรู้หลักโภชนาการและเทคนิคการรังสรรค์เมนูผักแสนอร่อยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับคุณลูกที่ไม่ชอบการทานผัก จาก ผู้ช่วยศาตราจารย์สุวรรณี  อาจหาญณรงค์ อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการนำเอาความเชี่ยวชาญหลักด้าน “ความอร่อย” ของอายิโนะโมะโต๊ะมาร่วมสร้างสิ่งดีๆให้สังคม สอดรับกับนโยบาย การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะอันเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยึดปฎิบัติเสมอมา

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ ครัวอายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ ชั้น 15 อาคารศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ