บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเงิน 20 ล้าน ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทย 06.09.17

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย พิเชียร คูสมิทธิ์ (กลาง) พร้อมด้วย มร.อิโตมิ วะตะนะเบะ (ที่ 4 จากขวา) และ        สุชาติ นาคเสวก (ที่ 3 จากขวา) กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมส่งมอบเงินสนับสนุน จำนวน 20 ล้านบาท ให้กับ     การุณ สกุลประดิษฐ์ (ที่ 4 จากซ้าย)  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อใช้เป็นทุนก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ  โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ปีที่ 3” ซึ่งในปีนี้ ทางมูลนิธิได้พิจารณารับโรงเรียน 20 แห่ง ภายใต้โครงการ โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU School)” ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการศึกษา โดยมูลนิธิจะสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและจัดอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการให้กับบุคคลากรในโรงเรียนดังกล่าว

พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ