บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
  อายิโนะโมะโต๊ะฉลองครบรอบ 58 ปี สานต่อกิจกรรม “วันเกิดสุขใจ.. ให้โลหิต ปีที่ 17” 26.03.18
  - Title (TH) 318.48 KB.