"ยำยำ จัมโบ้ โชว์ป๋า" แจกรถทุกวัน รวมทั้งหมด 65 คัน 02.12.09
ประกาศผล "ยำยำ จัมโบ้ โชว์ป๋า แจกรถทุกวัน รวม 65 คัน"

รายชื่อผู้โชคดีดังนี้

Toyota Vigo  

1 กุมภาพันธ์2553 คุณสุพร จำรัสรัตนกร เชียงใหม่
16 กุมภาพันธ์ 2553 คุณอาลาวี มามุ นราธิวาส
1 มีนาคม 2553 ด.ช.พัชรพล แช่มชื่น เพชรบูรณ์
16 มีนาคม 2553 สอด ยศสมบัติ นครสวรรค์
1 เมษายน 2553 ณัฎฐยาภรณ์ รอดณรงค์ สระบุรีHonda Click 

วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2553

29 มีนาคม จันทร์แรม อะนุกูล ชลบุรี
30 มีนาคม กานชล ปุกหุก ก.ท.ม.
31 มีนาคม สมชาย เนินคีรี ระยอง
1  เมษายน อดิศา จันทร์มาเมือง สกลนคร


วันที่ 22-28  มีนาคม 2553

22 มีนาคม จุลดิศ กลิ่นลอย ก.ท.ม.
23 มีนาคม สมทรง สวนเชรษฐ์ พิจิตร
24 มีนาคม มลิวัล พ่วงผ่อง พิษณุโลก
25 มีนาคม สัมพันธ์ มาศศรี นครศรีธรรมราช
26 มีนาคม สมาน นันทเพชร  ร้อยเอ็ด
27 มีนาคม อรุณี คงจินดา ก.ท.ม.
28 มีนาคม ณรงค์ศักดิ์ ศรีบุญ พิษณุโลก


วันที่ 15-21  มีนาคม 2553

15 มีนาคม ทัศนีย์ ดวงตา เชียงใหม่
16 มีนาคม สิทธิชัย ไตรสวัสดิ์ ฉะเชิงเทรา 
17 มีนาคม สิทธิพร ประภาวัต  ก.ท.ม.
18 มีนาคม เบญจมาศ เหล่าแจง  กำแพงเพชร
19 มีนาคม ปิยวรรณ ชาวยอง  น่าน
20 มีนาคม สุวิทย์ รุ่งระวี นครสวรรค์
21 มีนาคม สมพงศ์ สายบุญยืน เชียงราย


วันที่ 8-14  มีนาคม 2553

8 มีนาคม ขจรศักดิ์  ประนัดทานัง มหาสารคาม
9 มีนาคม บัณฑิต กลิ่นแก่นจันทร์ อยุธยา
10 มีนาคม ณรงค์  ม่วงทอง สุโขทัย
11 มีนาคม อาทิตยา รสชุ่ม ราชบุรี
12 มีนาคม ปพิชญา สุดสงวน ชลบุรี
13 มีนาคม พิสิษฐ์  แก้วสืบตระกูล ชัยภูมิ
14 มีนาคม จิรสิน คำลาภ อุดรธานี


วันที่ 1-7  มีนาคม 2553

1 มีนาคม คมศักดิ์ อยู่ทรัพย์ ชลบุรี
2 มีนาคม ศิวพร บุญวงค์   เชียงราย
3 มีนาคม เสมียน  ดุสิตา นครพนม
4 มีนาคม อุดม   ขันใจ น่าน 
5 มีนาคม จินดา  เริ่มฤกษ์ สุราษฎร์ฯ
6 มีนาคม ปัดชุมมา  ลาลด เลย
7 มีนาคม ภารดี  นรดี พิจิตร


วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2553

22 กุมภาพันธ์ นกน้อย   เฉลาชัย ขอนแก่น
23 กุมภาพันธ์ มาริษา   ขาวโต& ก.ท.ม.
24 กุมภาพันธ์ สรารัตน์ จันทร์อ่วม ระยอง
25 กุมภาพันธ์ มิตรศิลป์ จันระวังยศ สระบุรี
26 กุมภาพันธ์ พวงผกา สีแขไตร มหาสารคาม
27 กุมภาพันธ์ จตุรงค์ เทียนลำ ฉะเชิงเทรา
28 กุมภาพันธ์ จิราพรรณ แย้มแสง ลพบุรี


วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2553

15 กุมภาพันธ์ นิติพงศ์  สุขสว่าง เชียงใหม่
16 กุมภาพันธ์ ปาริชาติ   ลำพึง ก.ท.ม.
17 กุมภาพันธ์ วัชรินทร์ สนธิไชย กาญจนบุรี
18 กุมภาพันธ์ ดวงใจ  ศรีเสน่ห์ อุบลราชธานี
19 กุมภาพันธ์ เสรี  นันทธนาคาร น่าน
20 กุมภาพันธ์ ภัทรธิดา  บุญไธสง อุบลราชธานี
21 กุมภาพันธ์ กัญญาภัค  คำดวงศรี พิษณุโลก


วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2553

8 กุมภาพันธ์ ประยุทธ   ไชยสีหา กาฬสินธุ์
9 กุมภาพันธ์ ชาดา  เพชรซัด นครปฐม
10 กุมภาพันธ์ อุดมพร  ชูประสิทธิ์ พิจิตร
11 กุมภาพันธ์ ปราชญ์ชญา ปอพานิชกรณ์ นครสวรรค์
12 กุมภาพันธ์ ผกาวดี  พึ่งวิรวัฒน นราธิวาส
13 กุมภาพันธ์ รัตนา  อันทิสุทธิ์ สระแก้ว
14 กุมภาพันธ์ จำปี  พั่งชู อุบลราชธานี


วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2553

1 กุมภาพันธ์ ณัฐพล   ธานีพรรณ สมุทรปราการ
2 กุมภาพันธ์ ณัฐนันท์ ชำรวย ก.ท.ม.
3 กุมภาพันธ์ ศุภกิจ  เปลือกคำ ปทุมธานี
4 กุมภาพันธ์ กันตา   ชมภูทิพย์ ก.ท.ม.
5 กุมภาพันธ์ จันแก้ว  ณ ลำปาง เชียงราย
6 กุมภาพันธ์ กรรณิการ์   นาบำรุง ขอนแก่น
7 กุมภาพันธ์ กิตติวรรณ  มาทน กำแพงเพชรภาพบางส่วนของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรายละเอียดแคมเปญ

กลับมาตามคำเรียกร้องกับแคมเปญครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี ของยำยำ จัมโบ้ ซึ่งในปีนี้ ยำยำ จัมโบ้ กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมกับแคมเปญ  ยำยำ จัมโบ้ โชว์ป๋า ด้วยการแจกรถทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 1 เม.ย. 53 รวม 60 วัน ทั้งหมดจำนวน 65 คัน

ยำยำ จัมโบ้ โชว์ป๋า แจกรถทุกวัน   แจกรถกระบะ Toyota Hilux Vigo C- cab  2.5 E Smart cab จำนวน 5 คัน แจกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือนก.พ.-มี.ค. และ 1 เม.ย. 2553 และ มอเตอร์ไซต์ Honda Click I Tune-up NC 110BK วันละ 1 คัน รวม 60 วัน รวม 60 คัน ทั้งหมด จำนวน 65 คัน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,919,000 บาท เพียงแค่ส่งซองเปล่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำยำ จัมโบ้ รสใดก็ได้ เขียนชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์  มาที่ ตู้ ปณ. 91 ปณจ. บางนา กรุงเทพฯ 10260 หมดเขตรับชิ้นส่วนวันที่ 21 มี.ค.53

ประกาศผลการจับรางวัลครั้งแรกวันที่ 1 ก.พ. 53 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันในรายการ “ทีวีพูล ไลฟ์” เวลา 20.10-20.25 น. ทางช่อง 5 

ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ทางโทรศัพท์และจดหมาย สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ www.ajinomoto.co.thwww.iloveyumyum.com   หรือ โทร.0-26649725