บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
   
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์   
 
อายิโนะโมะโต๊ะ® เป็นผู้ผลิตไรโบนิวคลีโอไทด์รายแรกในประเทศไทย "อายิไทด์® ไอพลัสจี" เป็นไรโบนิวคลีโอไทด์ที่เป็นส่วนผสม ระหว่างอินโนซิเนตและกวานิเลตในอัตราส่วน 50/50
"อายิไทด์® ไอพลัสจี"เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เมื่อใช้ร่วมกับผงชูรสในอัตราส่วน 3-12% จะให้รสอูมามิ หรือรสชาติอร่อยกลมกล่อม เพิ่มขึ้นถึง 3-8 เท่า ของผงชูรสเพียงอย่างเดียว
"อายิไทด์® ไอพลัสจี" ผลิตโดยกระบวน การหมัก ซึ่งเป็นกระบวนการในรูปแบบเดียวกันกับการผลิตผงชูรส และใช้วัตถุดิบหลัก คือ มันสำปะหลัง
"อายิไทด์® ไอพลัสจี" ผลิตโดย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองฮาลาลจาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามเเห่งประเทศไทย โดยการรับรองฮาลาลดังกล่าว ครอบคลุมทั้งตัวสินค้า โรงงานผลิต และวัตถุดิบแป้งมันสำปะหลังที่ใช้ในการผลิต
 
หากท่าน สนใจผลิตภัณฑ์ "อายิไทด์® ไอพลัสจี" กรุณาติดต่อ
บริษัท อายิเทรด (ประเทศไทย) จำกัด
487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2248-7224-6      
เบอร์โทรสาร   : 0-2248-7227     
อีเมล์             : jirawat_stapholdeja@ajinomoto.com