บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
   
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ในปี พ.ศ. 2508 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ได้ผลิต ผลิตภัณฑ์ปรุงรส และปรุงแต่งกลิ่นรสเพิ่มขึ้นมากมาย ภายใต้ชื่อว่า เทนโช (TENCHO) ปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ อาหารทะเล เป็นต้น
เทนโช เป็นคำศัพท์ญี่ปุ่น หมายถึง วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารที่มาจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายแทบทุกอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อช่วยทำให้อาหารมีรสชาติที่อร่อยขึ้น โดยการเน้นหลักการพัฒนาวัตถุปรุงรสที่ให้คุณสมบัติการเพิ่ม ความชัดเจนของรสชาติ ความเข้มข้นติดลิ้น และรสชาติที่ต่อเนื่องนาน รสชาติพื้นฐานเหล่านี้สามารถนิยามได้ด้วยศัพท์ญี่ปุ่นว่า "โคคุมิ"
หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ "เทนโช" กรุณาติดต่อ

ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารอุตสาหกรรม
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: 0-2247-7000 ต่อ 2508 และ 2031
เบอร์โทรสาร  : 0-2642-6444
อีเมล์            : kittidej_traiananwut@ajinomoto.com
                     ananya_petchraroon@ajinomoto.com