บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
   
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
อายิโนะโมะโต๊ะ® เป็นผู้ผลิตเอนไซม์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารรายแรกของโลก ที่นำเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนส มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพทางเนื้อสัมผัสของอาหาร
เอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนส มีคุณสมบัติในการเชื่อมประสานโปรตีน จึงสามารถใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์จาก ซูริมิ บะหมี่ และอื่นๆได้
 
หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ "แอคติวา® ทีจี" กรุณาติดต่อ

ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารอุตสาหกรรม
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: 02-247-7000 ต่อ 2031 และ 2508
เบอร์โทรสาร  : 02-642-6444
อีเมล์            : kittidej_traiananwut@ajinomoto.com
                    ananya_petchraroon@ajinomoto.com