คำค้นหา "" ค้นพบ 68 รายการ
 
40 รายการ
1. “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” สนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนา
  สุชาติ นาคเสวก (ที่ 2จากขวาแถวหลัง) กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นตัวแทนส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนบ้านดงกลาง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมี ดร. ปัญญา แก้วเหล็ก  (ที่ 3 จากซ้ายแถวหลัง) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นผู้แทนรับมอบฯ ซึ่งมูลนิธิสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง จำนวน 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาท) ภายใต้โครงการ “ออกค่ายได้ยิ้ม...ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้กับนักศึกษา จากเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงเรียนบ้านดงกลาง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ...
2. กิจกรรม อูมามิ แคมป์ สำหรับนักศึกษาด้านอาหาร ครั้งที่ 4
                 จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับอาจารย์และน้องๆนักเรียนนักศึกษา ทางด้านอาหารและโภชนาการ ภายใต้กิจกรรม “อูมามิ แคมป์” ตลอด 3 ครั้งที่ผ่านมา  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์เเห่งรสชาติอูมามิ ผ่านกิจกรรม  “อูมามิ แคมป์” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดกิจกรรมขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ระเบียงไพรแวลลีย์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงได้รับการตอบรับจากคณาจารย์และน้องๆนักศึกษาทางด้านอาหารและโภชนาอย่างล้นหลามเหมือนเช่นเคย รวมจำนวนอาจารย์และน้องๆนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 105 คน จาก 8 สถาบันชั้นนำทางด้านอาหารของประเทศ ปร...
3. ((รายชื่อผู้โชคดี 50 ท่าน ที่ได้รับ "ปิ่นโตอูมามิ"))
  รายชื่อผู้โชคดี 50 ท่าน ที่ได้รับปิ่นโตอูมามิ ในคอลัมน์ คนคุ้นเคย หนังสือ"แม่บ้านที่รัก"ฉบับสุดท้ายของปี 2556 เล่ม 104 (ก.ย. - ธ.ค.) ...
4. “อายิโนะโมะโต๊ะ” สวมหัวใจ CSR ร่วมทำความสะอาดชุมชน”ศรีอยุธยา” ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 6
  เมื่อเร็วๆ นี้ มร. โยอิชิโร โทกาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นำพนักงานบริษัทฯ สังกัดสำนักงานใหญ่ กว่า 400 คน ร่วมกิจกรรม “Smile Earth” ด้วยการพร้อมใจกันทำความสะอาดทางเดินเท้า สะพานลอย ป้ายรถรับ-ส่งประจำทาง ตู้โทรศัพท์ฯลฯ บริเวณสองฝั่งถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่สี่แยกพญาไทจนถึงสี่แยกมักกะสัน รวมระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร   ภายใต้โครงการ “โลกยิ้มได้ เรายิ้มด้วย”  ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อปลุกจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม    ...
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบสุดท้าย "โครงการทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว"
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์"ทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ปีที่ 6" มูลนิธิฯ ได้พิจารณาผู้ผ่านเข้าสัมภาษณ์รอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องรายงานตัวเป็นยืนยันสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ที่เบอร์โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1512, 1517, 1509 หรือ 0-2247-9547 ภายในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 หากไม่รายงานตัวภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยผู้ที่รายงานตัวทางโทรศัพท์แล้ว จะต้องมาลงทะเบียนอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ (แต่งกายชุดนักศึกษา หรือ ชุดสุภาพเรียบร้อย) วันสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 สถานที่ : บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดสำนักงานใหญ่ อาคารศรีอยุธยา ชั้น 17, Recruitment Center ...
6. “อูมามิแคมป์ ครั้งที่ 3” กับการร่วมค้นหาศาสตร์แห่งรสชาติอูมามิ
           "อายิโนะโมะโต๊ะ" จัดกิจกรรม “อูมามิแคมป์ ครั้งที่ 3” โดยมีคณาจารย์และน้องๆนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 109 คน จาก 11 สถาบันชั้นนำทางด้านอาหาร อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฯลฯ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 ณ ระเบียงไพรแวลลีย์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก บรรยากาศของกิจกรรมตลอด 2 วัน เต็มไปด้วยความสนุกสนาน  และไฮไลต์ของกิจกรรมในครั้งนี้ ก็คือ  กิจกรรม "อูมามิเวิร์คชอป" โดย เชฟวิลแมน ลีออง ประธานและผู้ก่อตั้ง  Thailand Culinary Academy ซึ่งได้มาถ่ายทอดเคล็ดลับและการประยุกต์ใช้ศาสตร์ของรสอูมามิในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับอาหารแต่ละเมนู ก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมความประทับใจด้วยการมอบประกาศนียบัตรพร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกั...
7. มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จับมือกระทรวงสาธารณสุข มอบอาคารสาธารณสุขชุมชน
  มร. เทะสึยะ นะคะโนะ (กลาง) กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นตัวแทนส่งมอบอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) เป็นมูลค่า 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ให้แก่ สสช. บ้านแม่ลาน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล (ซ้าย) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ โดยโครงการดังกล่าว มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ถูกสุขอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พิธีส่งมอบฯ จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ ต. บ้านแม่ลาน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ...
8. เชฟเชียงใหม่และนศ.สวนดุสิตคว้าชัยการแข่งขันปรุงอาหารเมนูอูมามิ Thailand Umami Culinary Challenge 2012 ครั้งแรกของประเทศ
   เสร็จสิ้นไปแล้ว สำหรับการแข่งขันการปรุงอาหาร Thailand Umami Culinary Challenge 2012 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟทั้งรุ่นมืออาชีพและรุ่นเยาวชน โดยใช้ศาสตร์แห่ง “อูมามิ รสชาติพื้นฐานที่ 5” มาเป็นหนึ่งในเกณฑ์การตัดสิน เป็นครั้งแรกของประเทศไทย และกฏกติกาการตัดสินตามมาตฐานของสมาคมเชฟโลก (World Association of Chef Societies: WACS) ผสมผสานกับศิลปะการปรุงอาหารเฉพาะตัวเพื่อรังสรรค์เมนู “อูมามิ” ให้กลมกล่อมและมีคุณประโยชน์ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ                    ซึ่งตลอดระยะเวลาการเตรียมงานการแข่งขันนี้ เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมพ่อครัวไทย โดยเชฟจำนงค์ นิรังสรรค์ นายกสมาคมฯ   Thailand Culinary Academy โดยเชฟวิวแมน ลีออง ผู้ก่อตั้งสถาบันฯ   สถาบัน Umami Information Center โดยมิสเตอร์ยูจ...
9. มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจับมือ สพฐ. มอบผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนใน จ.น่าน
  พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (ที่ 4 จากขวา) และ นิวัฒน์ ไชยเลิศ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดน่าน เขต 1 ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,523 ผืน รวมมูลค่ากว่า 3.8 แสนบาท (สามแสนแปดหมื่นบาท) ให้แก่นักเรียนในอำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น และอำเภอแม่จริม จ.น่าน โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพี่อบรรเทาภัยหนาวให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ...
10. “อายิโนะโมะโต๊ะ” ดึงเชฟวิลแมน ลีออง ร่วมอูมามิแคมป์ 4 เดินหน้าเผยแพร่ศาสตร์อูมามิสู่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง
  เมื่อเร็วๆ นี้ สุชาติ นาคเสวก (ที่ 5 จากซ้าย แถวบน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นประธานจัดกิจกรรม “อูมามิ แคมป์” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดยมี เชฟวิลแมน ลีออง (ที่ 6 จากซ้าย แถวบน) เชฟชื่อดังเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และสาธิตเมนู “อูมามิ” ในสไตล์ตะวันตก มุ่งเน้นไปที่การใช้คุณประโยชน์หลักของรสอูมามิที่ช่วยเพิ่มรสอร่อยกลมกล่อมในอาหาร ให้แก่นักศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหารกว่า 100 คน ณ ระเบียงไพร แวลลีย์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วมเวิร์กช็อป รวมทั้งสิ้น 500 คน จาก 30 สถาบันทั่วประเทศ ...
28 รายการ
1. อายิไทด์® ไอพลัสจี
    ข้อมูลผลิตภัณฑ์      อายิโนะโมะโต๊ะ® เป็นผู้ผลิตไรโบนิวคลีโอไทด์รายแรกในประเทศไทย "อายิไทด์® ไอพลัสจี" เป็นไรโบนิวคลีโอไทด์ที่เป็นส่วนผสม ระหว่างอินโนซิเนตและกวานิเลตในอัตราส่วน 50/50 "อายิไทด์® ไอพลัสจี"เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เมื่อใช้ร่วมกับผงชูรสในอัตราส่วน 3-12% จะให้รสอูมามิ หรือรสชาติอร่อยกลมกล่อม เพิ่มขึ้นถึง 3-8 เท่า ของผงชูรสเพียงอย่างเดียว "อายิไทด์® ไอพลัสจี" ผลิตโดยกระบวน การหมัก ซึ่งเป็นกระบวนการในรูปแบบเดียว...
2. เบอร์ดี้® 3 อิน 1
    เบอร์ดี้® 3 อิน 1 โรบัสต้า "เต็มรสชาติ หอม กาแฟคั่วบด"   ดื่มด่ำกับความเต็มรสชาติของกาแฟ เบอร์ดี้® 3 อิน 1 โรบัสต้า ผลิตจากกาแฟโรบัสต้าพันธุ์แท้ ที่มีรสชาติเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์พร้อมกลิ่นหอมของกาแฟคั่วบด ด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่เก็บกลิ่นหอมของกาแฟให้ดีที่สุด เพื่ออรรถรสในการดื่มของคุณ        สัมผัสความเต็มรสชาติกับความเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้า หอมกาแฟคั่วบดอย่างลงตัว มีให้เลือก 3 ขนาด : 8 ซอง, 27 ซอง, 60 ซอง            &n...
3. ท่อพีวีซีเสริมใยแก้ว และโพลีเอสเตอร์เรซิน"เอซไปป์"
  เป็นท่อพีวีซีเสริมใยแก้วและโพลีเอสเตอร์เรซินที่มีประสิทธิภาพความคงทน สามารถขจัดปัญหาความเปราะบางของท่อโดยยังคงคุณสมบัติที่ดีของท่อพีวีซีไว้ อย่างครบถ้วน http://www.aetrubber.com/     ...
4. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
    เพื่อรองรับการเจริญเติบโต     ของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร    ที่ผลิตจากโรงงานของ    "กลุ่มบริษัท  อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)" ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการผลิต การจำหน่าย รวมถึงการแข่งขันทางตลาด ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น   บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้างเคียง (co-product) จากกระบวนการผลิตของ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทประกอบด้วย สำนักงานสาขา 2 แห่ง ได้แก่ สาขากรุงเทพ และสาขากำแพงเพชร บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้างเคียง (co-product) และผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประกอบไปด้วย อามิเมท® คือ ปุ๋ยอินทรีย์...
5. ผลิตภัณฑ์โภชนาการอาหารสัตว์
  กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มีการออกตัวสินค้ากรดอะมิโนที่เป็นเกรดอาหารสัตว์ครั้งแรกในปี 1965 และจากนั้นมาก็ได้มีการผลิตสินค้าที่เป็นกรดอะมิโน เพื่อป้อนให้กับโครงข่ายธุรกิจอาหารสัตว์ สำนักงานใหญ่ของแผนกโภชนาการอาหารสัตว์ตั้งอยู่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันอายิโนะโมะโต๊ะ มีโรงงานที่เป็นฐานการผลิตกรดอะมิโนเกรดอาหารสัตว์ทั่วโลกรวม 5 แห่ง ประกอบด้วย ประเทศไทย จีน ฝรั่งเศส บราซิล และสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันอายิโนะโมะโต๊ะมีการผลิตกรดอะมิโนเกรดอาหารสัตว์ทั้งหมด 4 ชนิดคือ แอล-ไลซีน, แอล-ทรีโอนีน, แอล-ทริปโตเฟน และ แอล-วาลีน ในปี ค.ศ. 1986, บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงงานที่ผลิตแอล-ไลซีน โรงงานได้รับมาตรฐาน ISO 14001 เมื่อเดือนกั...
6. กาแฟกระป๋อง "เบอร์ดี้®"
      " เบอร์ดี้® "   ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2536  ซึ่งนับเป็นผู้บุกเบิกตลาดกาแฟกระป๋องพร้อมดื่มรายแรก ในประเทศไทย โดยในขณะนั้น ตลาดกาแฟในประเทศไทยเน้นที่กาแฟผง โดยการบริโภคจะอยู่ที่บ้านหรือสำนักงานเป็นหลัก ซึ่งกาแฟเย็นจำพวก โอเลี้ยง และกาแฟโบราณ จะได้รับความนิยมสำหรับบริโภคนอกบ้าน ตามร้านค้าบนถนน และร้านอาหารขนาดเล็กเท่านั้น ในขณะที่น้ำอัดลม เช่น เป๊ปซี่ และ โค้ก เป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มประเภทกระป๋องและขวด ในยุคนั้น   กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้® ราคา 10 บาท เท่ากับโค้กกระป๋อง    ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของ กาแฟ โอเลี้ยง ที่ขายตามร้านค้าบนถนน จะมีราคา 5 บาทเท่านั้น จึงทำให้กาแฟกระป๋องเป็นสินค้าที่ใหม่สำหรับผู้บริโภคในขณะนั้นอย่างยิ่ง ดังนั้น กลยุทธ์...
7. "ยำยำ®" และ "ยำยำ จัมโบ้®"
      "ยำยำ®" เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรายแรกในประเทศไทย โดยเริ่มผลิตครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 และ "ยำยำ® ผัดขี้เมาแห้ง" ก็เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดแห้งที่ผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 "ยำยำ จัมโบ้®" เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ให้ปริมาณจุใจ อิ่มแบบพอดีๆ ด้วยขนาดจัมโบ้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา "ยำยำ®" ผลิตจากวัตถุดิบที่ผ่านการคดคุณภาพมาเป็นอย่างดี ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด ทันสมัย เพื่อให้คุณได้อร่อยกับรสชาติที่ถูกปาก และเต็มอิ่มกับรสชาติ เหมือนได้รับประทานจากเมนูจริง             ยำยำ จัมโบ้ รสหมูสับ ...
8. Japanese Liquid Seasoning - Salad dressing
    Liquid Seasoning                                                                                                 Salad Dressing         "โกมะ โชยุ เดรสซิ่ง" (Goma Shoyu Dressing)       การจัดกลุ่มสินค้า (Category Name) : Japanese liquid Seasoning ตรายี่ห้อ (Brand) : ตรา อายิโนะโมะโต๊ะ® สลัดเดรสซิ่ง ขนาดที่จำหน่าย : 1,000 มิลลิลิตร x 6 ขวด/หีบ ลักษณะผลิตภัณฑ์ : น้ำสลัดใสแบบญี่ปุ่น รสงาคั่ว ลักษณะบรรจุภัณฑ์ : บรรจุขวดพลาสติก PET ตำแหน่ง และคุณภาพสินค้า : น้ำสลัด...
9. ผงชูรสแท้ (เอ็มเอสจี) ตราถ้วยแดง
    อายิโนะโมะโต๊ะ® ใช้ปรุงอาหารเพื่อเพิ่ม "รสอูมามิ" หรือรสอร่อยกลมกล่อมให้กับอาหารนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นน้ำแกง ผัด ทอด ยำ หรือน้ำจิ้ม อายิโนะโมะโต๊ะ® (ถ้วยแดง) ผงชูรสแท้  มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.0% ผลิตโดยกระบวนการหมักจากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้แก่ แป้งมันสำปะหลังและอ้อย อยากรู้เรื่องอูมามิดูได้ที่นี่   อูมามิ     การปรุงอาหาร ขึ้นอยู่กับอาหารต่าง ๆ อาจเพิ่มหรือลดปริมาณได้ตามใจชอบดังนี้ • ซุป ผัด ทอด 2/3 ช้อนชา • ยำ 2/3 – 1 ช้อนชา   ...
10. เทนโซ
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2509 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ได้ผลิต ผลิตภัณฑ์ปรุงรส และปรุงแต่งกลิ่นรสเพิ่มขึ้นมากมาย ภายใต้ชื่อว่า เทนโช (TENCHO) ปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ อาหารทะเล เป็นต้น เทนโช เป็นคำศัพท์ญี่ปุ่น หมายถึง วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารที่มาจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายแทบทุกอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อช่วยทำให้อาหารมีรสชาติที่อร่อยขึ้น โดยการเน้นหลักการพัฒนาวัตถุปรุงรสที่ให้คุณสมบัติการเพิ่ม ความชัดเจนขอ...
1 2 3 4