อาหารถือเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่สำคัญในการดำรงชีวิต นอกเหนือจากความจำเป็นที่ต้องได้รับสารอารเพื่อการมีสุขภาพที่ดีแล้ว มนุษย์ยังได้สรรหาวิธีการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรสชาติอร่อย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจในรสชาติ อันเป็นความสุขในการรับประทานอีกด้วย ซึ่งรสอร่อยกลมกล่อม ทีผู้คนทั่วดลกสามารถรับรู้ถึงรสชาตินี้ได้เหมือนกัน โดยเรียกว่ารส "อูมามิ" นั้น ได้แทรกตัวอยู่ในวัฒนธรรมการปรุงอาหารของผู้คนทั่วโลก และได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนาน