HRM STAFF (1 Positions(s))

Head Office (Phaya Thai)
12/03/2019

Job Description :

1. รับผิดชอบในการสรรหาคัดเลือกและทรัพยากรบุคคล ให้คำแนะนำและเสนอไอเดียในการปรับปรุงการสรรหา

2. สนับสนุนด้านการดูแลระบบบริหารจัดการข้อมูลพนักงานภายในองค์กร เช่น ข้อมูลผู้สมัคร เอกสารสัญญา ประกาศเปลี่ยนแปลงบุคลากรและข้อมูลพนักงาน

3. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือกและทรัพยากรบุคคล เช่นกิจกรรม Job Fairหรืองานโครงการ (Project)

Job Qualification :

1) เพศชายหรือเพศหญิงอายุระหว่าง 21-25 ปี

2) จบการศึกษาระดับปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหาร บัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

3) มีประสบการณ์ 0-2 ปีในทุกสาขา

4) มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)

5) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ *เน้นการอ่าน

Featured Stories