Loading...
Ajinomoto Thailand

Announcement

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารอบ 50 ทีม เข้าร่วม "Smart Salt Reduction with Umami" Workshop

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารอบ 50 ทีม เข้าร่วม "Smart Salt Reduction with Umami" Workshop

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารอบ 50 ทีม เข้าร่วม "Smart Salt Reduction with Umami" Workshop

Read More... 03/02/2023
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ ผ้ากันเปื้อน “แม่บ้านที่รักออนไลน์” มี.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ ผ้ากันเปื้อน “แม่บ้านที่รักออนไลน์” มี.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ ผ้ากันเปื้อน “แม่บ้านที่รักออนไลน์” จากกิจกรรม สมัครอ่าน “แม่บ้านที่รักออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2565

Read More... 22/04/2022
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสมัครอ่านแม่บ้านที่รักออนไลน์ ก.พ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสมัครอ่านแม่บ้านที่รักออนไลน์ ก.พ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ ผ้ากันเปื้อน “แม่บ้านที่รักออนไลน์” จากกิจกรรม สมัครอ่าน “แม่บ้านที่รักออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565

Read More... 23/03/2022
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสมัครอ่านแม่บ้านที่รักออนไลน์ ธ.ค.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสมัครอ่านแม่บ้านที่รักออนไลน์ ธ.ค.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ ผ้ากันเปื้อน “แม่บ้านที่รักออนไลน์” จากกิจกรรม สมัครอ่าน “แม่บ้านที่รักออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2564

Read More... 20/01/2022