Loading...
Ajinomoto Thailand

Mae Baan Thi Rak No.114

ตำรับอาหาร : ผศ.ดารามาศ แก้วแดง ผศ.อรรถ ขันสี ผศ.มาริน สาลี อ.ศิริยา ตรีรัตน์ อ.ประจงจิต กุลตัณฑ์

ตกแต่งอาหาร : คุณสุทธิศักดิ์ ยอนถวิล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Next
Back
Mae Baan Thi Rak No.114
Publish :
January - April 2017
Detail :

13 ตุลาคม 2559 วันแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของคนไทย แม้วันนั้นจะผ่านไปนานนับเดือน แต่ความโศกเศร้าและความอาลัยยังคงติดอยู่ในหัวใจของคนไทยยากที่จะลืมได้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ กษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงงานหนักเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยทั้งแผ่นดิน อันจะเห็นได้จากโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศ ด้วยความวิริยะมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขและบรรเทาทุกข์ให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ให้ กินดี มีสุข และอยู่สบายยิ่งขึ้น 

“แม่บ้านที่รัก” ฉบับนี้ได้จัดทำปกพิเศษขึ้น เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ได้นำเกร็ดความรู้โครงการในพระราชดำริแนวทางด้านอาหารและโภชนาการ เรื่อง “ปลานิล” พันธุ์ปลาน้ำจืดที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้คนไทย เพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี และราคาถูก อันแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน สำหรับเนื้อหาและเมนูภายในฉบับนี้ได้กล่าวถึงเรื่อง อาหาร เวลากับสุขภาพของคุณ (Time to Eat) ซึ่งจะพูดถึงกระบวนการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายแต่ละช่วงเวลา พร้อมแนะนำเมนูอาหาร ที่จะช่วยกระตุ้นหรือส่งเสริมการทำงานของระบบร่างกายให้เกิดประสิทธิภาพ ในเวลาที่ถูกต้อง โดยจะเน้นถึงขั้นตอนและวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยาก ประกอบกับเลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายทั่วไป รวมถึงให้คุณค่าประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในแบบพอเพียงตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ของพวกเรา 

และ “แม่บ้านที่รัก” ฉบับหน้า กองบรรณาธิการจะนำเสนอเมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบใน โครงการหลวง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้การประกอบอาหารเมนูต่าง ๆ ติดตามได้ในฉบับถัดไป

Mae Baan Thi Rak

Mae Baan Thi Rak

Mae Baan Thi Rak No.116
Mae Baan Thi Rak No.116
828
Mae Baan Thi Rak No.115
Mae Baan Thi Rak No.115
846