Loading...
Ajinomoto Thailand
Banner of <p>Hanetsuki Pork Gyoza (Japanese Dumpling with Crispy Batter)</p>
Banner of <p>Hanetsuki Pork Gyoza (Japanese Dumpling with Crispy Batter)</p>

Hanetsuki Pork Gyoza (Japanese Dumpling with Crispy Batter)

Frozen Pork Gyoza has been produced from well selected of non pathogenic pork meat. Crispy batter is provided following Authentic Japanese style Gyoza. Easy cooking with No oil No water added.

(20 g/pcs (+ 1 sauce sachet) x 12 pcs/pack )

Size
1
Bag
Price
99
Bath

Cooking instruction for Pan-fry only!!!

1. Take Gyoza from the freezer. No need to defrost.
2. Preheat Teflon with medium heat. Then, take Frozen Gyoza from tray and place on heated pan.
3. Close the lid and cook for 6 minutes with medium heat.
4. Take off the lid, continue heating around 1 minute until water is evaporated and batter has golden brown.
Cooking time depends on fire level, type of stove, pan thickness and number of fried Gyoza.

Storage Instruction: Keep Frozen. Store at -18°C or below (Do not refreeze after defrosted)

Ingredient: Flour 32%, Pork 22%, Vegetables (Cabbage, Onion, Garlic Chives) 17%, Pork fat 8%, Seasonings 6%, Gyoza sauce 6% [Flavor enhancers (Monosodium L-glutamate, Disodium 5'-ribonucleotides), Preservative (INS 211)], Vegetable oil 6% {Food additives [INS 1451, INS 1400, INS 322(i), INS 415], Flavor enhancer (Monosodium L-glutamate)}

Allergen Information: Contains Wheat, Soybean. Also may contain Eggs, Milk.

Where To Buy

 Where To Buy

Other Product

FAQ

Q : ฮาเนะสึกิ เกี๊ยวซ่า คืออะไร

A : เกี๊ยวซ่าสไตล์ญี่ปุ่น มีแผ่นแป้งอยู่บริเวณก้นของเกี๊ยวซ่า ซึ่งเป็นส่วนผสมของแป้ง น้ำมันและน้ำ

Q : เหตุใด สินค้านี้จึงสามารถทอดได้แบบไม่ต้องเติมน้ำมันและน้ำ

A : เนื่องจากตัวเกี๊ยวซ่ามีส่วนประกอบของน้ำมันและน้ำตามสูตรเฉพาะที่บริษัทฯคิดค้นขึ้น ทำให้ไม่ต้องเติมน้ำมันและน้ำ

Q : ทำไมทอดออกมาแล้วจึงมีแผ่นแป้งบางกรอบด้วย ทำจากอะไร

A : ตัวเกี๊ยวซ่ามีการใส่ส่วนผสมของน้ำแป้งลงไป ตามแบบฉบับเกี๊ยวซ่าญี่ปุ่นแท้ๆ

Q : ใช้กระทะชนิดใดทอดสินค้าอายิโนะโมะโต๊ะ ฮาเนะสึกิ เกี๊ยวซ่าหมู ได้บ้าง

A : ควรใช้กระทะเทฟลอนก้นแบนที่ผิวเคลือบยังมีสภาพที่ดีอยู่ เพื่อให้แผ่นแป้งกรอบร่อนออกมาจากกระทะได้ง่าย ไม่ติดกระทะ หากใช้กระทะชนิดอื่นๆ นอกจากจะทำให้แผ่นแป้งกรอบไม่ร่อนออกจากกระทะ และยังติดกระทะอีกด้วย แนะนำกระทะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 ซม. สำหรับทอด12 ชิ้น

Q : สามารถนำไปทำละลายก่อนนำมาทอดได้หรือไม่

A : ไม่ได้ เนื่องจาก ส่วนผสมที่ติดอยู่กับแป้งเกี๊ยวซ่าจะละลายออกไปก่อน ทำให้ไม่สามารถทอดได้ตามที่แนะนำ

Q : สามารถนำไปต้ม/นึ่ง/ทอดน้ำมันท่วมได้หรือไม่

A : ไม่ได้ เนื่องจากสินค้ามีส่วนผสมเฉพาะสำหรับทอดสไตล์ญี่ปุ่น (Pan fry) เท่านั้น ถ้าต้องการทำด้วยวิธีอื่น แนะนำสินค้า อายิโนะโมะโต๊ะ เกี๊ยวซ่าหมูแทน ซึ่งสามารถ นำไปต้ม นึ่งหรือทอด ได้

Q : ในขั้นตอนการทอด ต้องใช้ไฟในการทอดระดับใด

A : ใช้ไฟระดับกลาง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของเตาไฟ, คุณสมบัติของกระทะ (เช่น ความหนา-บาง) ที่ใช้และจำนวนเกี๊ยวซ่าที่ทอด แนะนำให้ดูสีของแผ่นแป้งด้านล่าง หากเป็นสีเหลืองทองทั้งแผ่นแล้ว ให้นำจานมาคว่ำบนกระทะ แล้วพลิกกระทะลงบนจาน พร้อมรับประทาน

Q : หากไม่มีฝาปิด จะสามารถทอดสินค้านี้ได้หรือไม่

A : แนะนำให้มีฝาปิด อาจเป็นฝาใสหรือฝาหม้อก็ได้ เนื่องจากการใช้ฝาปิดนั้น เป็นการนึ่งให้ตัวเกี๊ยวนุ่ม หากไม่มีฝาปิด โอกาสที่ขอบแป้งของตัวเกี๊ยวมีลักษณะแข็งและแห้งได้ (เห็นเป็นสีขาวขุ่น)

Q : เจอปัญหาตอนคว่ำกระทะ เกี๊ยวซ่าและแผ่นแป้งกรอบไม่หลุดออกจากกระทะ

A : ขึ้นอยู่กับกระทะที่ใช้ด้วย หากไม่ใช้กระทะเทฟลอนที่มีคุณภาพที่ดี มีโอกาสที่เกี๊ยวซ่าและแผ่นแป้งกรอบจะติดกระทะ หากใช้กระทะเทฟลอนแล้ว ขณะคว่ำ สินค้าไม่หลุดออกจากกระทะ แนะนำให้ลองใช้ที่คีบหรือส้อม ดึงตัวแป้งขึ้นเบาๆ หรือแซะขอบแป้งด้านข้างรอบๆ เบาๆ จะช่วยให้เก