Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

เยี่ยมชมโรงงานของเรา

พร้อมให้การต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ โรงงานพระประแดง โรงงานปทุมธานี โรงงานกำแพงเพชร โรงงานหนองแค และ โรงงานอยุธยา ซึ่งโรงงานทุกที่ ได้รับการออกแบบ เพื่อเป็นศูนย์ต้อนรับผู้สนใจทุกๆท่าน ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการภาพรวมของโรงงาน และศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

โรงงานกำแพงเพชร

โรงงานกำแพงเพชร ประกอบด้วยฐานการผลิต จำนวน 2 แห่ง เพื่อผลิต ผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” ซึ่งเริ่มผลิตในปี พ.ศ.2540 และ ในปี พ.ศ.2546 ได้เริ่มผลิตไรโบนิวคลีโอไทด์ ภายใต้ชื่อ “อายิไทด์® ไอ พลัส จี” วัตถุปรุงแต่ง รสอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้เสริมรสชาติอาหารควบคู่กับผงชูรสใน อุตสาหกรรมอาหาร อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซอสปรุงรส ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น โดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเช่นเดียวกับผงชูรส โรงงาน แห่งนี้ยังได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยี “หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” โดยนำ แกลบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทนการใช้น้ำมันเตา เป็น การลดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และลด การปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุ ของสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือ ทิ้งจากภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มสู่ท้องถิ่นด้วยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีศูนย์นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับรสอูมามิ กระบวนการผลิต ผงชูรสและการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ แก่ประชาชนทั่วไป อีกด้วย

โรงงานอยุธยา

โรงงานอยุธยา นับเป็นโรงงานผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” แห่งที่ 3 ของบริษัทฯ เริ่มการผลิตในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ โรงงานแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น โดย สามารถนำผลิตผลทางการเกษตรคือแป้งมันสำปะหลัง มาใช้เป็น วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตผงชูรส ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดก่อนส่งมอบสู่มือผู้บริโภค อีกทั้งโรงงานยังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เทคโนโลยี สีเขียว “หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” โดยใช้แกลบเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทน การใช้น้ำมันปิโตรเลียม นับเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัทถัดจากโรงงานกำแพงเพชร ที่ประสบความสำเร็จในพัฒนาเทคโนโลยีนี้ นอกจากนี้ โรงงานยังมีห้องนิทรรศการ ที่ให้ความรู้เรื่องรสอูมามิและผงชูรส เช่น กระบวนการผลิตและความปลอดภัย แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

โรงงานปทุมธานี

โรงงานปทุมธานี แต่เดิมเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “แอล-ไลซีน” หนึ่งในกรด อะมิโนจำเป็นที่ใช้เสริมโปรตีนในอาหารสัตว์ แต่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการปรับเปลี่ยนให้เป็นฐานการ ผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” เครื่องปรุงรสอูมามิ เพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและ ต่างประเทศ โดยใช้แป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นวัตถุดิบหลักใน กระบวนการผลิต ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” ตั้งแต่ เมษายน 2563

โรงงานหนองแค

โรงงานหนองแค ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดแรกคือ วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร “รสดี®” เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่เพิ่มสูงขึ้นและตอบรับ กับตลาดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โรงงานแห่งนี้ยังเป็นฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆของบริษัทฯ อาทิ ผงปรุงรสสำเร็จสำหรับใช้ทำ อาหารเฉพาะเมนู “รสดีเมนู®” “รสดีซุปก้อน” รวมถึงเครื่องปรุงรสสำหรับ อาหารจีน “กุ๊กดู®” เป็นต้น สำหรับโรงงานหนองแคนั้น นับเป็นฐานการ ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารขนาดใหญ่ของบริษัทฯและในทวีปเอเชียอีกแห่ง หนึ่ง โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางด้านอาหารในโรงงานแห่งนี้ เพื่อทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและ ความปลอดภัยเพื่อส่งมอบสู่ผู้บริโภค

โรงงานพระประแดง

โรงงานพระประแดง เป็นโรงงานผลิตผงชูรสแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นฐานการผลิตแห่งแรกของ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” เครื่องปรุงรสอูมามิ เมื่อปี พ.ศ. 2505 ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2563 ปัจจุบัน เป็นฐานการผลิตกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง “เบอร์ดี้ 3 in 1” ,น้ำตาลแคลอรี่ต่ำ “ไลท์ ชูการ์” และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภค

โรงงานกำแพงเพชร

โรงงานกำแพงเพชร ประกอบด้วยฐานการผลิต จำนวน 2 แห่ง เพื่อผลิต ผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” ซึ่งเริ่มผลิตในปี พ.ศ.2540 และ ในปี พ.ศ.2546 ได้เริ่มผลิตไรโบนิวคลีโอไทด์ ภายใต้ชื่อ “อายิไทด์® ไอ พลัส จี” วัตถุปรุงแต่ง รสอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้เสริมรสชาติอาหารควบคู่กับผงชูรสใน อุตสาหกรรมอาหาร อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซอสปรุงรส ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น โดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเช่นเดียวกับผงชูรส โรงงาน แห่งนี้ยังได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยี “หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” โดยนำ แกลบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทนการใช้น้ำมันเตา เป็น การลดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และลด การปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุ ของสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือ ทิ้งจากภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มสู่ท้องถิ่นด้วยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีศูนย์นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับรสอูมามิ กระบวนการผลิต ผงชูรสและการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ แก่ประชาชนทั่วไป อีกด้วย

โรงงานอยุธยา

โรงงานอยุธยา นับเป็นโรงงานผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” แห่งที่ 3 ของบริษัทฯ เริ่มการผลิตในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ โรงงานแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น โดย สามารถนำผลิตผลทางการเกษตรคือแป้งมันสำปะหลัง มาใช้เป็น วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตผงชูรส ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดก่อนส่งมอบสู่มือผู้บริโภค อีกทั้งโรงงานยังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เทคโนโลยี สีเขียว “หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” โดยใช้แกลบเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทน การใช้น้ำมันปิโตรเลียม นับเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัทถัดจากโรงงานกำแพงเพชร ที่ประสบความสำเร็จในพัฒนาเทคโนโลยีนี้ นอกจากนี้ โรงงานยังมีห้องนิทรรศการ ที่ให้ความรู้เรื่องรสอูมามิและผงชูรส เช่น กระบวนการผลิตและความปลอดภัย แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

โรงงานปทุมธานี

โรงงานปทุมธานี แต่เดิมเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “แอล-ไลซีน” หนึ่งในกรด อะมิโนจำเป็นที่ใช้เสริมโปรตีนในอาหารสัตว์ แต่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการปรับเปลี่ยนให้เป็นฐานการ ผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” เครื่องปรุงรสอูมามิ เพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและ ต่างประเทศ โดยใช้แป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นวัตถุดิบหลักใน กระบวนการผลิต ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” ตั้งแต่ เมษายน 2563

โรงงานหนองแค

โรงงานหนองแค ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดแรกคือ วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร “รสดี®” เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่เพิ่มสูงขึ้นและตอบรับ กับตลาดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โรงงานแห่งนี้ยังเป็นฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆของบริษัทฯ อาทิ ผงปรุงรสสำเร็จสำหรับใช้ทำ อาหารเฉพาะเมนู “รสดีเมนู®” “รสดีซุปก้อน” รวมถึงเครื่องปรุงรสสำหรับ อาหารจีน “กุ๊กดู®” เป็นต้น สำหรับโรงงานหนองแคนั้น นับเป็นฐานการ ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารขนาดใหญ่ของบริษัทฯและในทวีปเอเชียอีกแห่ง หนึ่ง โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางด้านอาหารในโรงงานแห่งนี้ เพื่อทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและ ความปลอดภัยเพื่อส่งมอบสู่ผู้บริโภค

โรงงานพระประแดง

โรงงานพระประแดง เป็นโรงงานผลิตผงชูรสแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นฐานการผลิตแห่งแรกของ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ®” เครื่องปรุงรสอูมามิ เมื่อปี พ.ศ. 2505 ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2563 ปัจจุบัน เป็นฐานการผลิตกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง “เบอร์ดี้ 3 in 1” ,น้ำตาลแคลอรี่ต่ำ “ไลท์ ชูการ์” และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภค


ข้อปฏิบัติระหว่างการเยี่ยมชมโรงงาน

แต่งกายด้วยชุดสุภาพรัดกุม สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือ รัดส้น (งดสวมรองเท้าแตะ)
ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ระหว่างการเยี่ยมชมโรงงาน
ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ และเสียงในส่วนพื้นที่การผลิต
ห้ามปฏิบัติกิจกรรมอื่นใด โดยมิได้แจ้ง และได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

เปิดให้เยี่ยมชมวันละ 2 รอบ

ช่วงเวลา :
3 ชั่วโมง / รอบ
ผู้เยี่ยมชม :
50-100 คน / รอบ
รอบเช้า
9.00 - 12.00
รอบบ่าย
13.00 - 16.00

ขั้นตอนการติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

 • เลือกโรงงานที่ท่านต้องการเข้าเยี่ยมชม โดยสามารถดูรายละเอียดโรงงานที่เปิดให้เยี่ยมชมได้ตามด้านล่าง
 • เข้าไปตรวจสอบตารางการต้อนรับแขก (วัน / เวลา)
  ที่ทางโรงงานยังว่างอยู่
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานทางเว็บไซต์
  พร้อมแนบเอกสาร
  1) จดหมายขอเข้าเยี่ยมชม 2) รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชม
  ก่อนวันที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือ ติดต่อสำรอง วันเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ตามหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละโรงงาน
 • รอการตอบรับและยืนยันการเข้าเยี่ยมชมโรงงานจากเจ้าหน้าที่ (ประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากได้รับเอกสาร)
 • เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานตามวันและเวลาที่กำหนด