ความหมายของอายิโนะโมะโต๊ะ กรุ๊ป โกลบอล แบรนด์ โลโก้

“Ajinomoto” หมายถึง ที่มาของความอร่อย (รสชาติอูมามิ)
ตัวอักษร “A” แสดงถึง Aji รสชาติ และ Amino acid (กรดอะมิโน) โดยรวมกับการออกแบบให้มีลักษณะคล้าย ∞ (infinity) แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะที่จะพัฒนาองค์ความรู้ด้านรสชาติ (Aji) ผ่านการคิดค้นพัฒนากรดอะมิโน (Amino Acid) ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อส่งมอบความอร่อยสู่ทุกครัวเรือนอย่างไม่หยุดยั้งและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เส้นที่เชื่อมจากตัว “A” จนถึง “j” มีลักษณะคล้ายคน โดย ตัว “A” แสดงให้เห็นถึง คนกำลังปรุงอาหารให้มีรสชาติ (Aji) อร่อยกลมกล่อมด้วยผลิตภัณฑ์จากกรดอะมิโน (Amino Acid) และ ตัว “j” ยังหมายถึงการมีส่วนร่วม (Join) ในความสนุกสนาน (Joy) และความสะดวกสบายในการปรุงอาหาร
เส้นที่ลากจากด้านล่างขึ้นด้านบน เบนไปทางขวา ของตัว “j” เปรียบเสมือนความปรารถนาของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะที่จะเติบโตและพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ส่วนคำขวัญองค์กร “Eat Well, Live Well.” ของเราเป็นสาระสำคัญในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะและจะใช้คู่กับโลโก้ AGB ซึ่งจะถูกสื่อสารออกไปทั่วโลก

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้