โรงงานและบริษัทในเครือของเรา

โรงงานปทุมธานี

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2529
โรงงานปทุมธานี เป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ “แอล-ไลซีน” หนึ่งใน กรดอะมิโนจำเป็นที่ใช้เสริมโปรตีนในอาหารสัตว์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตของสัตว์ประเภทสุกรและสัตว์ปีก ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิต จึงเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ทั่วโลก “แอล-ไลซีน” ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังและน้ำตาลทรายดิบ โดยกรรมวิธีการหมัก และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ “แอล-ไลซีน” กับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ บริษัทฯ ได้ให้บริการต่างๆ เช่น การคำนวณ สูตรอาหารสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การให้ข้อมูลที่ทันสมัยทางด้าน อาหารสัตว์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อให้ คำแนะนำด้านวิชาการ

ผลิตภัณฑ์ “อายิโนะโมะโต๊ะ” ที่ผลิตจากโรงงานปทุมธานี

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้