เครือข่ายอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โค อินค์ ประเทศญี่ปุ่น

ทวีปยุโรปแอฟริกา

อียิปต์

Ajinomoto Foods Egypt S.A.E.

ไอวอรี่โคสต์

AJINOMOTO AFRIQUE DE L' OUEST S.A.

ไนจีเรีย

WEST AFRICAN SEASONING COMPANY LIMITED

ทวีปอเมริกา

เอกวาดอร์

Sazonadores del Pacifico C. Ltda.

หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

Promasidor Holdings Limited


ทวีปเอเชียเวียดนาม

AJINOMOTO VIETNAM CO.,LTD.

กัมพูชา

Ajinomoto (Cambodia) Co., Ltd.

เมียนมา

Myanmar Ajinomoto Foods CO., LTD


เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้