หลักปรัชญาของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ

คำขวัญองค์กร
กินดี, มีสุข

เราจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้คนทั่วโลก
ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าที่สำคัญด้านอาหารและสุขภาพ
และทุ่มเททำงานเพื่อชีวิตของทุกคน

วิถีแห่งกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ

สร้างค่านิยมใหม่ “สร้างสรรค์”

สร้างค่านิยมด้วยเเนวคิดใหม่และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีและหลักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา

จิตวิญญาณของนักบุกเบิก “บุกเบิก”

เเน่วเเน่ที่จะรับความท้าทายในการสร้างธุรกิจ เเละตลาดใหม่ๆอยู่เสมอ

การตอบเเทนสังคม “ช่วยเหลือ”

สนองตอบความต้องการของสังคมด้วยความนอบน้อมเเละซื่อสัตย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมได้มากที่สุดโดยผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

เคารพในคุณค่าของคน “เคารพ”

เคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะเเละเป็นองค์กรที่ทุกคนสามารถพัฒนาเเละเเสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

มาตรฐานการประกอบธุรกิจ

มีข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง
ตอบแทนสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของโลก
ทำธุรกรรมที่ยุติธรรมและโปร่งใส
เคารพสิทธิมนุษยชน
ฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์และการประกันความปลอดภัย
ทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ป้องกันและจัดการทรัพย์สินและข้อมูลบริษัท
แยกแยะธุรกิจและเรื่องส่วนบุคคลอย่างชัดเจน
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทระดับโลกที่อุทิศต่อชีวิตที่ดีขึ้นของปวงชนผ่านผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและสุขภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้