บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

พร้อมให้การต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ โรงงานพระประแดง โรงงานปทุมธานี โรงงานกำแพงเพชร

โรงงานหนองแค และ โรงงานอยุธยา ซึ่งโรงงานทุกที่ ได้รับการออกแบบ เพื่อเป็นศูนย์ต้อนรับผู้สนใจทุกๆท่าน

ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการภาพรวมของโรงงาน และศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ขั้นตอนการติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

 1. เลือกโรงงานที่ท่านต้องการเข้าเยี่ยมชม โดยสามารถดูรายละเอียดโรงงานที่เปิดให้เยี่ยมชมได้ตามด้านล่าง
 2. เข้าไปตรวจสอบตารางการต้อนรับแขก (วัน / เวลา)
  ที่ทางโรงงานยังว่างอยู่
 3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานทางเว็บไซต์
  พร้อมแนบเอกสาร
  1) จดหมายขอเข้าเยี่ยมชม 2) รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชม
  ก่อนวันที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือ ติดต่อสำรอง วันเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ตามหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละโรงงาน
 4. รอการตอบรับและยืนยันการเข้าเยี่ยมชมโรงงานจากเจ้าหน้าที่ (ประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากได้รับเอกสาร)
 5. เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานตามวันและเวลาที่กำหนด

เปิดให้เยี่ยมชมวันละ 2 รอบ

รอบเช้า

9.00 - 12.00

รอบบ่าย

13.30 - 16.30
 • ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง / รอบ
 • สามารถต้อนรับผู้เข้าชม 50-100 คน / รอบ

เลือกโรงงานที่ต้องการเยี่ยมชม

ข้อปฎิบัติระหว่างการเยี่ยมชมโรงงาน

แต่งกายด้วยชุดสุภาพรัดกุม สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือ
รัดส้น (งดสวมรองเท้าแตะ)

ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ระหว่างการเยี่ยมชมโรงงาน

ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ และเสียงในส่วนพื้นที่
การผลิต

ห้ามปฏิบัติกิจกรรมอื่นใด โดยมิได้แจ้ง และได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้