เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (โรงงานหนองแค สระบุรี) (1 ตำแหน่ง)

โรงงานหนองแค
09/02/2563

Job Description :

1. บำรุงรักษาและป้องกันเครื่องจักรภายในโรงงาน

2. ควบคุมและจัดทำเอกสาร เพื่อรองรับกับการตรวจประเมินของระบบ ISO

3. ควบคุมแผน PM รายเดือน / รายปีและติดตามผล

4. ควบคุมและจัดเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องจักร PM

Job Qualification :

1) เพศชาย อายุ 20 - 25 ปี

2) วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างกลโรงงาน และไฟฟ้า

3) สามารถฟังและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

5) ประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี

6) เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้