พนักงานซ่อมบำรุง (โรงงานเบอร์ดี้) (1 ตำแหน่ง)

โรงงานเบอร์ดี้
14/08/2563

Job Description :

1. ซ่อมและปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อให้กระบวนการผลิตสามารถเดินงานได้อย่างต่อเนื่อง

2. ซ่อมบำรุง รักษาเครื่องจักรตามโปรแกรมการบำรุงรักษา

3. ควบคุมและจัดเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องจักร PM

4. สนันสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และกฎหมายภายในหน่วยงาน

Job Qualification :

1) เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี

2) วุฒิการศึกษา ม.6 และ ปวช สาขาที่เกี่ยวข้อง

3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

4) ประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี

5) เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้