พนักงานฝ่ายผลิต(Operator) (1 ตำแหน่ง)

โรงงานหนองแค
25/09/2563

Job Description :

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องชั่งก่อนเริ่มงาน ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องชั่งก่อนเริ่มงาน

2. ปฎิบัติงานแบ่งชั่งวัตถุดิบให้เป็นไปตามตารางการผลิต และตรวจสอบคุณภาพระหว่างปฎิบัติงาน

3. ปฎิบัติงานตามหลักการ GMP และ ทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งก่อนและหลังจบการผลิต

4. สนับสนุนและรับผิดชอบงานตามหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

Job Qualification :

1. ชาย / หญิง

2. ม.6 - ปวช ทุกสาขา

3. สามารถทำงานเป็นกะได้

4. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

5. มีประสบการณ์การด้านการการผลิตในโรงงานอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้