เจ้าหน้าที่บัญชี (ฝ่ายบัญชีขาย) (วุฒิ ปวส.) (1 ตำแหน่ง)

สำนักงานใหญ่ (พญาไท)
11/10/2561

Job Description :

1. ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อ, ยอดขาย, ใบกำกับภาษี, เอกสารการขายต่างๆ
2. ตรวจสอบรายงานสต๊อกสินค้า, ทำการเบิก โอน สินค้าเข้าสต๊อก, ทำบัญชีสต๊อก
3. ทำบัญชีลูกหนี้ บัญชีขาย และบัญชีสินค้าคงเหลือ
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

Job Qualification :

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาการบัญชีหรือบริหารธุรกิจ
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Word, Excel, Powerpoint ได้ดี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
5. มีความรับผิดชอบ, ซื่อสัตย์, อดทน, รอบคอบและ รักงานเอกสาร

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้