เจ้าหน้าที่ IT Staff (ปฏิบัติงาน โรงงานพระประแดง) (1 ตำแหน่ง)

โรงงานพระประแดง
26/10/2561

Job Description :

รับผิดชอบด้าน IT Support ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขงานด้าน Hardware และ Software อาทิ เช่น ปัญหาปริ้นเตอร์, อีเมล์, ระบบเครือข่าย เป็นต้น รวมทั้งให้คำแนะนำหรือสนับสนุนการใช้งานต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้บริการ หรือ user ของโรงงาน

Job Qualification :

1.เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 

2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้พอสมควร (ฟัง,พูด,เขียน)

 

4.สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้รวมไปถึงปัญหาจากระบบ network

 

5.มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น การใช้ Software, Hardware และ Network เป็นต้น

 

6.มีทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้