เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (โรงงานหนองแค สระบุรี) (1 ตำแหน่ง)

โรงงานหนองแค
05/07/2562

Job Description :

1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย 

2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา

3. จัดทำรายงานคงเหลือของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ รายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญาชาทราบทันที

4. ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของฝ่ายให้อยู่ครบถ้วนและในสถาพปกติ    

Job Qualification :

1. ชาย / หญิง 

2. ปวส ทุกสาขา  

3. สามารถทำงานเป็นกะได้ 

4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 

5. เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

6. มีประสบการณ์ด้านการทำงานในกระบวนการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้