เจ้าหน้าที่ควบคุมคลังสินค้า (1 ตำแหน่ง)

โรงงานหนองแค
08/08/2562

Job Description :

1. รับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้าคงคลัง 

2. การตรวจสอบวัตถุดิบที่รับเข้ามา ( ตรวจความถูกต้องของจำนวน, วัตถดิบ ) และจดบันทึก, จัดเก็บ

3. เช็ควัตถุดิบคงเหลือในคลัง และทำรายงานประวัน, ประจำเดือน 

Job Qualification :

1) ไม่จำกัดเพศ อายระหว่าง 23 ถึง 30 ปี

2) วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3) สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี

4) ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้