เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Admin Staff) (1 ตำแหน่ง)

โรงงานหนองแค
04/09/2562

Job Description :

1. ดูแลปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในบริษัท

2. ดูแลระบบการจัดการรถรับ - ส่ง บริษัท

3. ดูแลเรื่องของการกำจัด สัตว์และแมลง

4. ดูแลระบบการจัดการทั่วไปของบริษัท

5. ดูแลระบบการจัดการ การทำลายของเสีย บริษัท

Job Qualification :

1) เพศชาย อายระหว่าง 21 ถึง 25 ปี

2) วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างกลโรงงาน และไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3) สามารถฟังและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

5) ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้