เจ้าที่ซ่อมบำรุง (โรงงาหนองแค) (1 ตำแหน่ง)

โรงงานหนองแค
08/11/2562

Job Description :

1.ดูแลรับผิดชอบ สิ่งอำนวนความสะดวกและสาธารณูปโภคต่างๆในโรงงาน

2.ดูแลรับผิดชอบ งานก่อสร้างและงานติดตั้งทั่วไป ร่วมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำงานเที่เกี่ยวข้อง

3.ดูแลรับผิดชอบ งานก่อสร้างและงานติดตั้งทั่วไป และรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางทำแผนบำรุงรักษา

4.ดูแลรับผิดชอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด ตรวจสอบเครื่องจักรหรือระบบต่าง ๆ ตามกฏหมายกำหนด

5. ดูแลรับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualification :

1. ชาย / หญิง

2. ปวส สาขา ไฟฟ้า 

3. สามารถทำงานเป็นกะได้

4. เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

5. มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า และ มีใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ไฟฟ้าในอาคารจะได้รับการพิจารณาเป้นพิเศษ  

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้