เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (โรงงานหนองแค) (1 ตำแหน่ง)

โรงงานหนองแค
17/12/2562

Job Description :

1.ควบคุมการเบิก - จ่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ประจำวัน ตามระบบ (FIFO)

2.บันทึกข้อมูลรายการรับ เปลี่ยนแปลงสถานะสินค้า เบิก-จ่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์

3.ตรวจนับ Staock คงเหลือประจำวัน ประจำเดือน

4.จัดทำรายงาน Inventory stock ประจำวัน ประจำเดือน

 

Job Qualification :

1.เพศชายหรือหญิงอายุ 23-30 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.สาขา โลจิสติก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.ทักษะการทำงานเป็นทีมและทักษะความร่วมมือ

4.มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น

5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้