พนักงานฝ่ายผลิต ( โรงงานหนองแค สระบุรี ) Staff (1 ตำแหน่ง)

โรงงานหนองแค
08/01/2563

Job Description :

1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย

2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา

3. จัดทำรายงานคงเหลือของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ รายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญาชาทราบทันที

4. ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของฝ่ายให้อยู่ครบถ้วนและในสถาพปกติ

Job Qualification :

1. ชาย / หญิง

2. ม.6 / ปวช. ทุกสาขา

3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

4. เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

5. มีประสบการณ์ด้านการทำงานในกระบวนการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้