อายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเมนูสร้างอาชีพสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

16/11/2018

          บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “เคล็ด (ไม่) ลับ มัดใจลูกค้า” เพื่อพัฒนาทักษะ การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มธุรกิจ ตลอดจนเรียนรู้เคล็ดลับมัดใจลูกค้าผ่านเมนูสร้างอาชีพยอดนิยมที่หลากหลาย ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561 ณ “อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ” โดยมี ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย (กลาง) อาจารย์ประจำหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดกิจกรรม นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการส่งเสริม “สังคมกินดีมีสุข” ของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” ที่เรายึดมั่นเสมอมา

ข่าวประชาสัมพันธ์