มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สพฐ. มอบผ้าห่มช่วยผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดตาก

30/01/2020

         มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ศรชัย กุสันใจ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมด้วย สุรเดช  เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ และทีมงานฯ ร่วมส่งมอบผ้าห่มจำนวน 500 ผืน รวมมูลค่า 125,000 บาท ให้กับ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมี สนิท แย้มเกษร (ที่ 2 จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะผู้บริหาร สพฐ. ร่วมเป็นสักขีพยา ณ ห้องประชุม สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

          ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ร่วมสนับสนุนการมอบผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์