มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุน 9 ล้าน เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพ รุ่นที่ 3

03/04/2019

          เมื่อเร็วๆ นี้ พิเชียร คูสมิทธิ์ (แถวหลัง, กลาง) รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 151 ทุน รวมมูลค่าทุนกว่า 9 ล้านบาท ภายใต้โครงการ "ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ" ปีที่ 3 โดยมี ชยุดา แก้วสอาด (แถวหลัง, ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมพิธี ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดมอบทุนนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยคัดเลือกน้องๆ ที่มีผลการเรียนดีเด่นและกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน

          พิธีมอบจัดขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์