มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

15/01/2020

          มร.ฮิโระฮะรุ โมะโตะฮะชิ (ที่ 4 จากขวา) รองประธานกรรมการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบผลิตภัณฑ์ "ยำยำ ช้างน้อย" รวมมูลค่า 1,000,000 บาท ให้กับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ รวม 356 แห่ง เพื่อใช้มอบเป็นของขวัญให้กับน้องๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี พิธีมอบจัดขึ้นเร็วๆ นี้ ณ อาคารศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์