น้องๆ โรงเรียนบดินทรเดชา 2 ร่วมเรียนรู้กระบวนการผลิตผงชูรส ณ โรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ

23/01/2019

            เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ทินกร ตันติกมล (กลาง) ผู้จัดการโรงงานอยุธยา ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จำนวน 110 คน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผงชูรสและรสชาติอูมามิ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “วิทย์น่ารู้กับคุณครูอูมามิ” ณ โรงงานอายิโนะโมะโต๊ะอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทางบริษัทฯ ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์และการนำมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมให้กับน้องๆ ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ข่าวประชาสัมพันธ์