อายิโนะโมะโต๊ะมอบทุนกว่า 9 ล้านบาท ภายใต้โครงการ "ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ" รุ่นที่ 4

18/03/2020

          เมื่อเร็วๆ นี้ พิเชียร คูสมิทธิ์ (แถว 2, กลาง) รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษามูลค่ารวม 9,780,000 บาท ผ่านโครงการ "ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ" รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จารุรินทร์ ภู่ระย้า (แถว 2, ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมมอบทุนให้น้องๆ ที่มีผลการเรียนดีเด่นและศักยภาพเป็นเลิศ ทั้งในด้านวิชาการและทักษะทางสังคม ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน โดยนอกเหนือจากการมอบทุนดังกล่าวแล้ว มูลนิธิฯ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุนฯ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ชีวิตการทำงานจริงกับกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ผ่านการฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาทุนฯ ได้เพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองก่อนจะออกไปสู่โลกของการทำงานในอนาคตอีกด้วย

         ทั้งนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ดำเนินโครงการด้านการศึกษามาตลอด 44 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 โดยนอกจากการมอบทุนการศึกษา ยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ ดังปณิธานของบริษัทฯ ที่ว่า อายิโนะโมะโต๊ะ เติบโตเคียงคู่สังคมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์