โรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 ประจำปี 2562

16/09/2019

          เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ภาวินทร์ ฮัดเจสสัน (แถว 2,ซ้ายสุด) ผู้จัดการโรงงานพระประแดง มร.ยุกิ มิยะซะวะ (แถว 2, ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการโรงงานเบอร์ดี้ ภานุภัทท์ ภานุโรจน์ปชา (แถว 2, กลาง) ผู้จัดการโรงงานปทุมธานี ทินกร ตันติกมล (แถว 2, ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการโรงงานอยุธยา และ เผด็จ สักกามาตย์ (แถว 2, ขวาสุด) ผู้จัดการโรงงานหนองแค เข้ารับมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จาก ทองชัย ชวลิตพิเชฐ (แถว 1, กลาง) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้หน่วยงานที่มีหลักการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรปฏิบัติงาน โดยตระหนักถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าสูงสุดทางธุรกิจ พร้อมเติบโตเคียงคู่สังคมไทย ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโลกตลอดไป

          พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์