มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ

13/11/2018

         มร.อิโตมิ วะตะนะเบะ (กลาง) กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วย สุชาดา สภาพงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ” ซึ่งจัดอบรมให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ (4 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมนักวิชาการ และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

         สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ และต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางด้านโภชนาการให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงต่อไป

         กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์