Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

"แม่บ้านที่รัก" เล่มที่ 114

ตำรับอาหาร : ผศ.ดารามาศ แก้วแดง ผศ.อรรถ ขันสี ผศ.มาริน สาลี อ.ศิริยา ตรีรัตน์ อ.ประจงจิต กุลตัณฑ์

ตกแต่งอาหาร : คุณสุทธิศักดิ์ ยอนถวิล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Next
Back
"แม่บ้านที่รัก" เล่มที่ 114
เผยแพร่ :
มกราคม - เมษายน 2560
รายละเอียด :

13 ตุลาคม 2559 วันแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของคนไทย แม้วันนั้นจะผ่านไปนานนับเดือน แต่ความโศกเศร้าและความอาลัยยังคงติดอยู่ในหัวใจของคนไทยยากที่จะลืมได้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ กษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงงานหนักเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยทั้งแผ่นดิน อันจะเห็นได้จากโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศ ด้วยความวิริยะมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขและบรรเทาทุกข์ให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ให้ กินดี มีสุข และอยู่สบายยิ่งขึ้น 

“แม่บ้านที่รัก” ฉบับนี้ได้จัดทำปกพิเศษขึ้น เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ได้นำเกร็ดความรู้โครงการในพระราชดำริแนวทางด้านอาหารและโภชนาการ เรื่อง “ปลานิล” พันธุ์ปลาน้ำจืดที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้คนไทย เพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี และราคาถูก อันแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน สำหรับเนื้อหาและเมนูภายในฉบับนี้ได้กล่าวถึงเรื่อง อาหาร เวลากับสุขภาพของคุณ (Time to Eat) ซึ่งจะพูดถึงกระบวนการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายแต่ละช่วงเวลา พร้อมแนะนำเมนูอาหาร ที่จะช่วยกระตุ้นหรือส่งเสริมการทำงานของระบบร่างกายให้เกิดประสิทธิภาพ ในเวลาที่ถูกต้อง โดยจะเน้นถึงขั้นตอนและวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยาก ประกอบกับเลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายทั่วไป รวมถึงให้คุณค่าประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในแบบพอเพียงตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ของพวกเรา 

และ “แม่บ้านที่รัก” ฉบับหน้า กองบรรณาธิการจะนำเสนอเมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบใน โครงการหลวง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้การประกอบอาหารเมนูต่าง ๆ ติดตามได้ในฉบับถัดไป 

แม่บ้านที่รัก

แม่บ้านที่รัก

"แม่บ้านที่รัก" เล่มที่ 116
"แม่บ้านที่รัก" เล่มที่ 116
3063
"แม่บ้านที่รัก" เล่มที่ 115
"แม่บ้านที่รัก" เล่มที่ 115
3001